13. 9. 2022

Kontejner ASEKOL sloužil pro hasičské cvičení k simulaci hašení elektromobilu!

Společnost ASEKOL poskytla pro hasičské cvičení svůj upravený velkoobjemový kontejner pro simulaci hašení elektromobilu. A jak takové hašení elektromobilu probíhalo? Pro zajímavost jsme pro vás připravili krátké reportážní video z akce, kde můžete vidět profesionální zásah hasičů včetně použité záchranné techniky. „V dnešní době se elektromobily rozmáhají, hašení elektromobilů považujeme za velkou výzvu. V ČR podobná cvičení […]

Zjistit více!
30. 8. 2022

Recyklace vysloužilých elektrozařízení jako hlavní princip cirkulární ekonomiky!

Ze starého nové 👉 aneb s každým koncem přichází nový začátek! Recyklace elektrozařízení a opětovné využití materiálů ♻️🔌📱💻🖥⌨️🖨 jako součást cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje! 🌿🌎 Cirkulární ekonomika je založena na opakovaném využití materiálů, což zároveň pomáhá snižovat produkci odpadů. Míra opětovného materiálového využití dle typu výrobku může být až 95 %!

Zjistit více!
4. 8. 2022

BEZPLATNÉ OPRAVY ELEKTRA S OPRAVÁRNOU JSOU ZPĚT!

Bezplatné opravy nefunkčních elektrospotřebičů! To je unikátní akce, která v Opavě díky velkému zájmu veřejnosti nadále pokračuje. Za spolupráce s Moravskoslezským krajem, Opravárnou a Charitou Opava budeme pokračovat v opravách nefunkčních elektrospotřebičů v Opavě. Kdy? Termíny zůstávají standardně jako tomu bylo doposud – každou první sobotu v měsíci od 9 do 17:00 hodin. Konkrétně se jedná o […]

Zjistit více!
1. 8. 2022

Školy zapojené do programu Recyklohraní vybraly 134,4 tuny vysloužilého elektra a 105,5 tuny baterií!

ASEKOL je dlouhodobým partnerem programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Tento projekt vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své […]

Zjistit více!
12. 7. 2022

OBYVATELÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE OPĚT ZLEPŠILI VE TŘÍDĚNÍ!

Obce, jejichž občané nejlépe třídí odpad, získávají každoročně ocenění. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu ve městech a obcích České republiky.  Konkrétně za třídění vysloužilých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji je udělována cena v rámci soutěže „O keramické sluchátko“. Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je […]

Zjistit více!
1. 7. 2022

ASEKOL získal jako první a zatím také jako jediný oprávnění k provozovaní kolektivního systému dle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností!

ASEKOL je první kolektivní systém v České republice, který splnil veškeré přísné podmínky a požadavky, dané novou legislativou, pro provozování kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení. Naše dlouhodobá a pečlivá práce se jednoznačně opět vyplatila a společnost ASEKOL tak dlouhodobě prokazuje, že se v rámci své integrity neustále drží svého motta: „BE FIRST“. 🙂 „Chtěl […]

Zjistit více!
21. 6. 2022

Proběhl již 19. ročník slavnostního udílení cen MOSTY 2022!

Slavnostní galavečer, na kterém probíhalo předávání cen MOSTY 2022, se tentokrát konal v Hradci Králové. Ceny MOSTY každoročně vyhlašuje NRZP (Národní rada osob se zdravotním postižením) v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace.  NRZP je zastřešující nezisková organizace, která od roku 2000 zastupuje zájmy osob se […]

Zjistit více!
23. 5. 2022

Společnost ASEKOL byla již potřetí oceněna prestižním titulem Czech Business Superbrands!

Kolektivní systém ASEKOL opět obhájil prestižní ocenění a značka ASEKOL tak patří mezi Czech Business Superbrands i pro rok 2022! Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Titul Supebrands je znakem a uznáním vynikajícího postavení značky na lokálním trhu. Toto ocenění na základě sjednocených kritérií a metod každoročně identifikuje […]

Zjistit více!
3. 5. 2022

Podívejte se, jak probíhá recyklace TV!

Na celém světe se ročně prodá 400 miliónů televizí a počítačových monitorů. Jedinou cestou k trvalé udržitelnosti s minimálním dopadem na životní prostředí je jejich sběr a recyklace. Systém zpětného odběru a následná recyklace elektrozařízení patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky, které snižují produkci odpadu při opakovaném využití materiálů. Kolektivní systém ASEKOL se v České republice, na […]

Zjistit více!
21. 4. 2022

ASEKOL, jako první kolektivní systém v ČR, získal mezinárodní certifikát společenské odpovědnosti!

Chováme se odpovědně a o tom svědčí i nově udělený mezinárodní certifikát společenské odpovědnosti.Společnosti ASEKOL se jako prvnímu kolektivnímu systému v České republice po důkladném auditu podařilo získat prestižní mezinárodní certifikaci SA 8000. Naším hlavním cílem je zajistit ekologické zpracování vysloužilých elektrospotřebičů a zároveň zvyšujeme zájem veřejnosti o recyklaci a ochranu životního prostředí. K životnímu prostředí […]

Zjistit více!