Legislativa baterie

Přenosné baterie nebo akumulátory jsou baterie, knoflíkový článek, napájecí sada, nebo akumulátor, které jsou hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny , pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem.

Dne 21. 5. 2010 byla přijata Vyhláška 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, které Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 31 pís. b-n zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to s datem účinnosti od 15. června 2010.

Všechny baterie nebo akumulátory musí být označeny grafickým symbolem „přeškrtnuté popelnice“, což je symbol označující výrobky podléhající zpětnému odběru.

Všechny baterie obsahující tyto kovy, musí být navíc označeny chemickým symbolem pro příslušný kov:

  • více než 0,0005% rtuti (Hg)
  • více než 0,002% kadmia (Cd)
  • více než 0,004% olova (Pb)

Připravili jsme pro Vás aktuální znění části zákona o odpadech týkající se baterií a akumulátorů.