Mobilní svozy

Nabídka spolupráce je určena obcím, které zajišťují pravidelné mobilní svozy nebezpečných odpadů, v rámci kterých jsou sbírána vyřazená nefunkční elektrozařízení.

Po uzavření smlouvy zůstává systém mobilního svozu nebezpečných odpadů stejný, ale náklady na zpracování těchto elektrozařízení přebírá v plné výši kolektivní systém ASEKOL.

Výhody pro obec vyplývající ze smlouvy

  • snížení nákladů obce spojených s mobilním svozem nebezpečných odpadů
  • zdarma zpracování elektrozařízení sebraných v rámci mobilního svozu
  • využití materiálů v rámci informační podpory
  • možnost zapojení do projektů ASEKOL

Postup pro uzavření smlouvy

  1. kontaktování příslušného regionálního manažera, který vám podá informace o smlouvě, zodpoví případné dotazy a zašle registrační formulář,
  2. doplnění údajů do registračního formuláře a jeho zaslání regionálnímu manažerovi,
  3. regionální manažer vám zašle připravenou smlouvu,
  4. schválení, podepsání a odeslání dvou výtisků včetně příloh svozové společnosti, která vám zajišťuje mobilní svoz. Ta potvrdí převzetí plné moci (razítkem a podpisem) a oba výtisky zašle na adresu regionálního manažera.
  5. kolektivní systém ASEKOL poté, co obdrží smlouvy od svozové společnosti zašle jeden podepsaný stejnopis smlouvy obci k založení.