Sběrné dvory

Nabídka spolupráce je určena městům a obcím, které zajišťují systém sběru a třídění komunálních odpadů prostřednictvím sběrného dvora a mají tedy možnost vyčlenit na svém území stabilní sběrné místo, kde může být zpětný odběr elektrozařízení realizován.

Zpětně odebraná elektrozařízení nejsou odpady ve smyslu zákona o odpadech, ke zřízení sběrného místa tedy není třeba rozhodnutí krajského úřadu ke shromažďování odpadů ve smyslu tohoto zákona. Podmínkou je pouze zajištění prostoru s dostatečnou kapacitou pro shromažďování zpětně odebraných elektrozařízení.

Výhody pro obec vyplývající ze smlouvy.

 • snížení nákladů obce spojených s platbami za likvidaci odpadů
 • zdarma odvoz elektrozařízení ze sběrného místa
 • zdarma zpracování elektrozařízení sebraných v rámci spolupráce
 • zdarma zapůjčení sběrných nádob pro skladování elektrozařízení
 • využití materiálů v rámci informační podpory
 • možnost zapojení do projektů ASEKOL

Postup pro uzavření smlouvy

 1. kontaktování příslušného regionálního manažera, který vám podá informace o smlouvě, zodpoví případné dotazy a zašle registrační formulář.
 2. doplnění údajů do registračního formuláře a jeho zaslání regionálnímu manažerovi.
 3. regionální manažer vám zašle připravenou smlouvu.
 4. schválení, podepsání a odeslání dvou výtisků včetně příloh na adresu regionálního manažera.
 5. kolektivní systém ASEKOL zašle jeden podepsaný stejnopis smlouvy obci k založení.

Odměna za zpětný odběr elektrozařízení

Sazebník odměn je k dispozici v dokumentech Ke stažení