Recyklace elektrospotřebičů

Bez elektrospotřebičů si už v dnešní době dokážeme život jen těžko představit. Využíváme je denně, ať už v práci, domácnosti či pro zábavu. Spotřebiče jsou každým dnem modernější, jejich cena stále klesá – jsou dostupné pro každého. To vše s sebou ale přináší i závažný problém: co s nimi, když doslouží?

Proč je důležité třídit staré elektrozařízení?

„Pokud se elektrozařízení obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, která však problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí,” vysvětluje Jan Vrba ze společnosti ASEKOL.

Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky. Kromě toho, že hyzdí široké okolí svým vzhledem a zápachem, jejich obsah v mnoha případech vyvolá menší ekologickou katastrofu. Navíc pokud odložíte elektrozařízení mimo místo k tomu určené, tedy mimo sběrný dvůr nebo místo zpětného odběru elektrozařízení, hrozí vám podle zákona o odpadech pokuta až do výše 20 000 Kč.

Recyklace a její výhody

Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace. Opětným využíváním materiálů se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. Na ekologickém zpracování elektroopadu se u nás podílejí i handicapování občané, kteří prostřednictvím chráněných dílen dostávají možnost k seberealizaci.

„Sebraný elektroodpad je odvezen k recyklaci. Značná část elektroodpadu se vrací zpět do oběhu, třeba i v jiné formě. Opětovné využití materiálů se pohybuje od 50 do 80 %. Životní prostředí je tak významně chráněno proti zhoubným vlivům nebezpečných látek, které tento odpad obsahuje,” vysvětluje Jan Vrba.

Jak recyklovat?

  • Najdete si adresu a provozní dobu nejbližšího sběrného místa.
  • Použitá elektrozařízení zanesete nebo zavezete na sběrné místo. Zde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu.
  • Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr elektrozařízení, můžete využít i této akce.
  • Pro drobné elektrozařízení jsou připraveny speciální červené kontejnery.
  • Následný odvoz a zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL.