Jak vykazovat elektrozařízení

JAK TO FUNGUJE…. 

 Zapojený výrobce vykazuje do kolektivního systému množství elektrozařízení, která jako první uvede na trh v ČR. Za tyto elektrospotřebiče hradí recyklační příspěvky.  

Kolektivní systém využije recyklační příspěvky na zajištění výše uvedených zákonných povinností. 

Výrobci zůstávají povinnosti týkající se značení elektrozařízení, poskytování informací o složení elektrozařízení za účelem usnadnění jejich následné recyklace a za plnění ustanovení zákona týkající se prevence při výrobě elektrozařízení. 

Jsou považovány za přísně důvěrné a je zajištěno bezpečnostními standardy ASEKOL a.s. a použitými HW a SW prostředky, které zaručí, že nikdo kromě zadávající povinné osoby nebude mít k těmto datům přístup. Přenos dat od povinné osoby do účetního systému ASEKOL a.s., včetně výpočtu fakturované částky, je plně zajištěn elektronicky bez ručních zásahů. 

Podle zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (dále jen ZVUŽ) je uvedením na trh první úplatné i bezúplatné dodání nebo propuštění do celního režimu volného oběhu elektrozařízení na Český trh za účelem podnikání k distribuci, spotřebě nebo použití dle §3 odstavce 2 bodu b – d.  

PROČ PRÁVĚ ASEKOL? 

ASEKOL A.S.: 

 • zajišťuje plnění povinností pro všechny skupiny elektrozařízení a baterie 
 • je největší kolektivní systém v České republice pro zpětný odběr elektrozařízení s odpovídajícím odborným, personálním a finančním zázemím s bohatými zkušenostmi získanými v uplynulých 17 letech provozování kolektivního plnění povinností výrobců, 
 • je založen, vlastněn, řízen a kontrolován největšími výrobci elektrozařízení, 
 • ASEKOL úzce spolupracuje a je členem: 

Asociací spotřební elektroniky (ASE) – většina ASEKOL zakladatelů patří právě mezi členy ASE
WEEE Forum – mezinárodní asociace kolektivních systémů zaměřujících se na zpětný odběr elektra, sídlící v Bruselu – člen
WEEE Europe – Evropské řešení zpětného odběru na jednom místě, sídlící v Mnichově – akcionář
Sdružení veřejně prospěšných služeb – člen 

 • má finanční stabilitu systému, která je vytvořena stávajícími, vysokými a dlouhodobými finančními rezervami – výchozí podmínky pro bezpečné uložení a správu finančních prostředků, 
 • je schopen zpracovávat a podávat roční zprávu v souladu se zákonem, 
 • má bohaté a profesionální zkušenosti v komunikaci s orgány státní správy, 
 • má dlouhodobě vytvořené smluvní vztahy s dodavateli podílejícími se na naplnění povinností výrobců elektrozařízení – spolupráce se zpracovateli splňujícími zákonné požadavky využití, pravidelný dohled nad jejich činností podle evropských standardů, 
 • zajišťuje rovný přístup a vysokou ochranu citlivých dat každého účastníka – systém ochrany a zabezpečení dat je certifikován dle ISO 27001, 
 • má zavedený zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení, který propojuje požadavky následujících norem:  
  • ISO 9001 Systém managementu kvality 
  • ISO 14001 Systém environmentálního managementu 
  • ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  • ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací
  • SA 8000 Systém managementu CSR 
 • má transparentní financování – oddělený bankovní účet i účetnictví, stálý tlak na úspory a snižování cen všech dodavatelů, 
 • uplatňuje systém pravidelného informování všech účastníků systému o plnění jejich povinností. 

 

JAK SE ZAPOJIT? 

JSTE VÝROBCEM ELEKTROZAŘÍZENÍ A CHCETE PLNIT SVÉ ZÁKONNÉ POVINNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL? 

Nejdříve na našich webových stránkách vyplníte registrační formulář Chci se stát klientem, na základě Vámi zaslaného formuláře připravíme smlouvy, které Vám zašleme na email s instrukcemi k vyplnění. 

Pro více informací se můžete obracet na naše zákaznické oddělení: 

E-mail:  [email protected]
Tel.: 234 235 278