Povinnosti výrobců

Výrobce má povinnost dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů (ZVUŽ), zajistit zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou životností, a dále informování konečného uživatele o zpětném odběru pro výrobky, které uvedl na trh a plnění dalších povinností s tím související. 

Výrobce má dvě možnosti, jak tyto povinnosti plnit (§ 9 ZVUŽ):

  1. v individuálním systému (§31 – §33 ZVUŽ)
  2. v kolektivním systému – přenesením některých povinností na kolektivní systém ASEKOL a.s.

 

Seznam výrobců a dovozců elektrozařízení je uveden na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Detailní popis Povinností výrobce, které musí dle zákona plnit samostatně i při registraci s kolektivním systémem naleznete zde

Vzor smluvní dokumentace a sazebník recyklačních příspěvků ASEKOL a.s. od 01.01.2024

Vzor smluvní dokumentace a sazebník recyklačních příspěvků ASEKOL a.s. od 01.07.2023

Vzor smluvní dokumentace a sazebník recyklačních příspěvků ASEKOL a.s. od 01.04.2023

Vzor smluvní dokumentace a sazebník recyklačních příspěvků ASEKOL a.s.