Sběrné nádoby

Červený kontejner

Červené stacionární kontejnery jsou rozmístěny po celé České republice a usnadňují tak zpětný odběr drobného elektra. Kde se nachází kontejner ve vašem okolí najdete na www.cervenekontejnery.cz.

Do kontejnerů patří drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další. Baterie a akumulátory.


E-box

Nádobu najdete umístěnu v interiéru obcí, institucí nebo škol. E-box je vhodný převážně pro drobná elektrozařízení a nově také baterie. Doposud bylo v ČR umístěno přes 2 427 E-boxů.

Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek),např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další.


E-box oblý

Nádobu najdete umístěnu v interiéru u institucí a v prodejnách. Oblý E-box je vhodný pro sběr drobných elektrozařízení úsporných zářivek a baterií. Doposud bylo v ČR umístěno přes 100 těchto nádob.

Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další); kompaktní úsporné žárovky a baterie.


E-CENTRUM

E-CENTRUM je určeno široké veřejnosti, pracovníkům úřadů, institucí a firem ke sběru drobných elektrozařízení, baterií a zářivek. Společnost ASEKOL centrum zdarma doručí a stará se také o pravidelný odvoz odevzdaných elektrozařízení.

Najdete je v prodejnách elektra, nákupních centrech či třeba nemocnicích.


EKO-CENTRUM

EKO-CENTRUM je určeno ke sběru drobných elektrozařízení, mobilních telefonů, baterií, tonerů a úsporných zářivek (včetně lineárních) široké veřejnosti. Společnost ASEKOL centrum zdarma doručí a stará se také o pravidelný odvoz odevzdaných elektrozařízení.

Najdete je v prodejnách elektra či velkých nákupních centrech.


E-domek

Je uzamykatelný ocelový přístřešek pro zpětný odběr elektrozařízení. Umístit jej lze například na sběrný dvůr nebo na jakékoli jiné místo v obci. Díky své konstrukci a zajištění chrání elektrozařízení před povětrnostními vlivy a před vykrádáním. Dostupný je v malém a větším provedení.

Sběrný dvůr ve vašem okolí najdete na www.sberne-dvory.cz.


Klecový kontejner

Je uzavíratelná a uzamykatelná sběrná nádoba určená ke skladování zpětně odebraných elektrozařízení. Zapůjčit si ji od společnosti ASEKOL může každá obec na základě smlouvy o provozování místa zpětného odběru nebo pod podmínkou, že za měsíc vysbírá více než 500 kg ostatních elektrozařízení.

Nejbližší sběrné místo ve svém okolí najdete zde.


Kartonové krabice

S kartonovými krabicemi sloužícími k odkládání použitých výbojek nebo baterií a drobných elektrozařízení se můžete setkat především v maloobchodních prodejnách. Jedná se o snadno dostupná místa k odevzdání vysloužilých elektrozařízení při cestě na vaše pravidelné nákupy.


L-Box

Nádobu najdete umístěnu v interiéru prodejen. L-Box je určen pro sběr baterií a žárovek. Doposud bylo v ČR umístěno přes 300 L-Boxů.

Patří sem baterie, akumulátory a žárovky z domácností.