Firmy a instituce

Firmy a instituce

Co uděláte se starými elektrospotřebiči, které již nepoužíváte?

1. Bezplatné odložení na nejbližším sběrném dvoře

Takto odevzdat lze maximálně 10 ks elektrozařízení, která jsou svým charakterem a množstvím podobná elektrozařízením pocházejícím z domácností. Můžete je bezplatně odevzdat v kterémkoliv sběrném dvoře KS Asekol.

Seznam sběrných dvorů naleznete zde.​

2. Odvoz smluvním dopravcem KS ASEKOL

  • uzavření smlouvy o vytvoření veřejného sběrného místa (bližší informace vám podají naši regionální manažeři)
  • minimální požadované množství pro objednání odvozu je 100 kg elektrozařízení.
  • odvoz je realizován do 10 pracovních dnů.

Pokud jste již registrováni jako sběrné místo, můžete odvoz objednat v našem informačním systému.​

3. Při sběru vyšším než 500 kg/měsíc zdarma zapůjčení klecového kontejneru pro skladování ostatních drobných elektrozařízení (mimo elektrozařízení s rozměry nad 50 cm; TV a PCM; světelných zdrojů)

Odvoz bezplatně do 10 dnů po naplnění kontejneru.

Po realizaci odvozu elektroodpadu obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci tohoto zařízení:

  • na sběrném dvoře na požádání
  • při odložení na místě k tomu určeném, slouží jako doklad kopie předávacího protokolu

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naše technické oddělení. E-mail: [email protected].