Homepage cover image Homepage cover image

Již 18 let chráníme přírodu sběrem vysloužilých elektrospotřebičů

Od 1. 1. 2024 plníme zákonné povinnosti výrobců i v Německu

O nás

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Číst více
55 500 tun
ASEKOL v roce 2022 zpětně odebral 55 500 tun vysloužilých elektrospotřebičů.
PLNÍME KVÓTY EU PRO SBĚR
ASEKOL zatím jako jediný v ČR prokazatelně plní kvóty EU pro sběr elektroodpadu.
VÍCE NEŽ 1 000 ZAMĚSTNANÝCH HANDICAPOVANÝCH OSOB.
V rámci dlouhodobé spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pomáháme handicapovaným občanům při získávání pracovních příležitostí.
VÍCE NEŽ 17 500 SBĚRNÝCH MÍST
Vytvořili jsme nejhustší síť pro sběr elektrozařízení nejen v ČR ale i v rámci Evropy.

Naši klienti

Aktuality

23. 2. 2024

Environmentální vyúčtování – ASEKOL, lídr v oblasti zpětného odběru elektrozařízení významně přispívá k udržitelnosti!

Společnost ASEKOL si zakládá na dlouhodobém závazku k životnímu prostředí a k udržitelnosti. Již více než 19 let zodpovědně předává k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče a tím chrání přírodu a naše životní prostředí! Za rok 2023 se nám podařilo předat k recyklaci jen těžko uvěřitelných 61,8 tun vysloužilých elektrospotřebičů a tím překonat kvótu sběru stanovenou na 65 %. […]

22. 1. 2024

ASEKOL za rok 2023 sesbíral rekordních 61,8 tisíc tun elektroodpadu!

Kolektivní systém ASEKOL za rok 2023 sesbíral rekordních 61,8 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tímto výsledkem splnil nejen celkovou kvótu sběru ve výši 65 % stanovenou zákonem, ale opět překročil i dílčí sběrové kvóty. Co se týče jednotlivých sběrových kategorií, podařilo se dosáhnout těchto výsledků: -skupina 1 – zařízení pro tepelnou výměnu – 68,8 % -skupina […]

22. 12. 2023

PF 2024

Děkujeme všem klientům a partnerům za spolupráci a těšíme se na další v novém roce! Přejeme Vám nádherné Vánoce a šťastný, úspěšný rok 2024. 🙂 Váš ASEKOL

27. 11. 2023

Aktivní kraj a Aktivní obec – společnost ASEKOL ocenila vítěze obou soutěží!

Dne 23. listopadu 2023, se v Divadle na Vinohradech v Praze konalo slavnostní vyhlášení environmentálních soutěží Aktivní kraj a Aktivní obec. Akce přinesla uznání pro kraje a obce, které správně třídí elektroodpad a zároveň usilují o šíření osvěty o třídění vysloužilých elektrospotřebičů a o jejich recyklaci. Společnost ASEKOL v rámci slavnostního večera ocenila obce a […]