Homepage cover image Homepage cover image

Již 18 let chráníme přírodu sběrem vysloužilých elektrospotřebičů

Od 1. 1. 2024 plníme zákonné povinnosti výrobců i v Německu

O nás

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Číst více
61 828 tun
ASEKOL v roce 2023 zpětně odebral 61 828 tun vysloužilých elektrospotřebičů.
PLNÍME KVÓTY EU PRO SBĚR
ASEKOL zatím jako jediný v ČR prokazatelně plní kvóty EU pro sběr elektroodpadu.
VÍCE NEŽ 1 000 ZAMĚSTNANÝCH HANDICAPOVANÝCH OSOB.
V rámci dlouhodobé spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pomáháme handicapovaným občanům při získávání pracovních příležitostí.
VÍCE NEŽ 17 500 SBĚRNÝCH MÍST
Vytvořili jsme nejhustší síť pro sběr elektrozařízení nejen v ČR ale i v rámci Evropy.

Naši klienti

Aktuality

9. 7. 2024

MOBILNÍ SVOZ V PLNÉM PROUDU I PŘES LETNÍ PRÁZDNINY!

Společnost ASEKOL pravidelně zajišťuje odvoz vysloužilých elektrospotřebičů přímo s odnosem z Vaší domácnosti ZDARMA! Mobilní svoz využívají již nejen občané Prahy (více informací najdete zde), ale i zájemci ve Středních Čechách. 😉 I přesto, že tu máme léto a prázdninový režim – ASEKOL a MOBILNÍ SVOZ vysloužilých elektrospotřebičů ZDARMA rozhodně nezahálí! Tento týden běží mobilní svoz v Neratovicích a v Praze 8. V […]

24. 6. 2024

ASEKOL VYDAL SVŮJ PRVNÍ ESG REPORT ZA ROK 2023!

Úspory vody a snížení emisí CO2 vzniklé díky recyklaci elektroodpadu, uhlíková stopa naší společnosti či přechod k cirkulární ekonomice byly vždy témata pro nás a naše klienty naprosto stěžejní. ESG reporting je nejen logickým vyústěním našich aktivit směřujících k trvalé udržitelnosti, ale i závazkem k inovacím a sběru komplexních dat od odběratelsko-dodavatelského řetězce. Všechny zajímavé […]

14. 6. 2024

Zorganizovali jsme exkurze v recyklačním závodě pro 1 350 dětí!

ASEKOL je dlouhodobým partnerem školního programu Recyklohraní, který se zabývá vzděláváním dětí v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadu. V rámci tohoto programu pořádáme exkurze dětí do recyklačního závodu. Děti zde na vlastní oči vidí to, jak probíhá recyklační proces a co se přesně děje s vysloužilými spotřebiči po tom, kdy skončí v červeném […]

28. 5. 2024

OD 1. 6. 2024 ASEKOL NAVYŠUJE PŘÍSPĚVKY PRO SBĚRNÉ DVORY

Máme dobrou zprávu pro všechny smluvní sběrné dvory! Od 1.6. do 31.8. navyšujeme odměny pro smluvní sběrné dvory ze skupiny elektrozařízení 5 a 6 o 2 Kč. Výše odměny za 1 kg je tedy nově 4,50 Kč (bez DPH). Děkujeme všem partnerům za spolupráci, Váš ASEKOL. Minulý rok byl pro ASEKOL rekordní Přísně stanovené cíle […]