Homepage cover image Homepage cover image

Již 18 let chráníme přírodu sběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

Od 1. 1. 2024 plníme zákonné povinnosti výrobců i v Německu

O nás

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Číst více
55 500 tun
ASEKOL v roce 2022 zpětně odebral 55 500 tun vysloužilých elektrospotřebičů.
PLNÍME KVÓTY EU PRO SBĚR
ASEKOL zatím jako jediný v ČR prokazatelně plní kvóty EU pro sběr elektroodpadu.
VÍCE NEŽ 1 000 ZAMĚSTNANÝCH HANDICAPOVANÝCH OSOB.
V rámci dlouhodobé spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pomáháme handicapovaným občanům při získávání pracovních příležitostí.
VÍCE NEŽ 17 500 SBĚRNÝCH MÍST
Vytvořili jsme nejhustší síť pro sběr elektrozařízení nejen v ČR ale i v rámci Evropy.

Naši klienti

Aktuality

27. 11. 2023

Aktivní kraj a Aktivní obec – společnost ASEKOL ocenila vítěze obou soutěží!

Dne 23. listopadu 2023, se v Divadle na Vinohradech v Praze konalo slavnostní vyhlášení environmentálních soutěží Aktivní kraj a Aktivní obec. Akce přinesla uznání pro kraje a obce, které správně třídí elektroodpad a zároveň usilují o šíření osvěty o třídění vysloužilých elektrospotřebičů a o jejich recyklaci. Společnost ASEKOL v rámci slavnostního večera ocenila obce a […]

10. 11. 2023

ASEKOL a CANON CZ slaví úspěch EKO TÝDNE: Zaměstnanci CANON sbírali vysloužilé elektrospotřebiče a šetřili tak životní prostředí

Praha – na podzim se již tradičně konal ve společnosti CANON EKO TÝDEN, jehož cílem byla snaha o ochranu životního prostředí a šíření osvěty o odpovědném nakládání s elektroodpadem. Tato iniciativa byla realizována v rámci dlouhodobé spolupráce s kolektivním systémem ASEKOL. CANON je odpovědnou firmou, která se neustále zasazuje o absolutní minimalizaci negativního vlivu elektroodpadu na […]

14. 10. 2023

Mezinárodní den elektroodpadu slavíme expozicí na Signal Festivalu!

Dnes si díky Mezinárodnímu dni elektroodpadu opět připomínáme důležitost třídění, sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů a naši odpovědnost za životní prostředí. 🌿 Elektroodpad tvoří jednu z nejrychleji rostoucích kategorií odpadu na světě a za pomoci správné recyklace a udržitelných technologií můžeme negativní dopady na naši planetu výrazně snižovat. 🌏♻️ Pojďte s námi tento významný den […]

4. 10. 2023

ASEKOL na veletrhu FAST DAY v Letňanech – Inovace a udržitelnost pro budoucnost!

Společnost ASEKOL se s radostí účastní veletrhu spotřební elektroniky FAST DAY, který se koná 4. října 2023 v Letňanech. Tento veletrh je významnou platformou pro prezentaci inovativních produktů a současně nabízí příležitost k diskuzi o udržitelnosti a odpovědném nakládání s elektroodpadem. ASEKOL se aktivně zapojuje do této diskuse a je k dispozici pro konzultace všem […]