Koruna za kilo

Koruna za kilo

Společná aktivita kolektivního systému pro zpětný odběr elektroodpadu ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé vhodí do červených kontejnerů, obdrží NRZP, jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí. Projekt nastartoval v roce 2015 a úspěšně pokračuje i nyní.

„Jednorázové finanční příspěvky v tomto případě neplní svůj účel, zato rekvalifikace a stálé zaměstnání mají pro běžný život hendikepovaných a jejich zařazení do společnosti daleko větší význam,“ říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

V současnosti náš nejvýznamnější projekt Koruna za kilo přinesl Národní radě osob se zdravotním postižením (NRZP) již přes 4 000 000 Kč.