Skupiny elektrozařízení

Výrobky jsou pro potřeby plnění podmínek zákona rozděleny dle svého účelu použití do jednotlivých skupin. Společnost ASEKOL zajišťuje plnění ve všech níže uvedených skupinách.

Vzor informačního dopisu pro odběratele od 1.1.2021

Informace o zpětném odběru elektrozařízení pro spotřebitele

 

1. skupina

Zařízení pro tepelnou výměnu

2. skupina

Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

3. skupina

Světelné zdroje

4. skupina

4a  Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

4b  Solární panely

5. skupina

Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

6. skupina

Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Na základě množství odevzdaných elektrozařízení vystavujeme pro naše klienty tzv. Environmentální vyúčtování. Jedná se o vyčíslení úspor za odevzdaná elektrozařízení.