Skupiny elektrozařízení

Evropská komise vydala 4. července 2012 směrnici 2012/19/EU Evropského parlamentu a Rady (“OEEZ2”) týkající se zpětného odběru elektrických a elektro-nických zařízení (“EEZ”). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

1. Zařízení pro tepelnou výměnu
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm²
3. Světelné zdroje
4.a
Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm
4.b Solární panely
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm
6. Malá zařízení IT technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 

Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 5 zákona 542/2020 Sb.: 

Skupina č.1

Zařízení pro tepelnou výměnu

 

 • 1.01  Chladničky
 • 1.02  Mrazničky
 • 1.03  Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky
 • 1.04  Klimatizační zařízení
 • 1.05  Odvlhčovací zařízení
 • 1.06  Tepelná čerpadla
 • 1.07  Radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné výměně jiné kapaliny než vodu
 • 1.08  Ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné podskupině neuvedená

Skupina č.2

Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

 

 • 2.01  Obrazovky
 • 2.02  Televize
 • 2.03  LCD foto rámečky
 • 2.04  Monitory
 • 2.05  Laptopy
 • 2.06  Notebooky
 • 2.07  Ostatní zařízení v jiné podskupině neuvedená

Skupina č.3

Světelné zdroje

 

 • 3.01  Přímé (trubicové) zářivky
 • 3.02  Kompaktní zářivky
 • 3.03  Ostatní zářivky
 • 3.04  Vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek
 • 3.05  Nízkotlaké sodíkové výbojky
 • 3.06  LED světelné zdroje, vyjma LED světelných zdrojů, které jsou integrovanou součástí svítidel spadajících do podskupin 4.7 a 5.4
 • 3.07  Přímo žhavené žárovky všech typů a využití (včetně např. průmyslových, otřesuvzdorných)
 • 3.08  Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené

Skupina č.4

4a Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

 

 • 4.01 Pračky
 • 4.02 Sušičky
 • 4.03 Myčky nádobí
 • 4.04 Vařiče a pečící trouby
 • 4.05 Elektrické sporáky
 • 4.06 Elektrické varné desky
 • 4.07 Svítidla, včetně svítidel s integrovaným světelným zdrojem
 • 4.08 Zařízení reprodukující zvuk či obraz
 • 4.09 Hudební zařízení (kromě kostelních varhan)
 • 4.10 Zařízení používaná k pletení a tkaní
 • 4.11 Velké sálové počítače
 • 4.12 Velké tiskárny
 • 4.13 Kopírovací zařízení
 • 4.14 Velké výherní mincovní automaty
 • 4.15 Velké zdravotnické prostředky
 • 4.16 Velké přístroje pro monitorování a kontrolu
 • 4.17 Velké výdejní automaty na výrobky a peníze
 • 4.18 Ostatní velká zařízení v jiné podskupině neuvedená

4b Solární panely

 

 • 4.b. Solární panely

Skupina č.5

Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

 

 • 5.01 Vysavače 
 • 5.02 Stroje na čištění koberců
 • 5.03 Šicí stroje 
 • 5.04 Svítidla, včetně svítidel s integrovaným světelným zdrojem 
 • 5.05 Mikrovlnné trouby 
 • 5.06 Ventilační zařízení 
 • 5.07 Žehličky 
 • 5.08 Opékače topinek 
 • 5.09 Elektrické nože 
 • 5.10 Elektrické konvice 
 • 5.11 Hodiny a hodinky 
 • 5.12 Elektrické holicí strojky 
 • 5.13 Váhy 
 • 5.14 Přístroje pro péči o vlasy a tělo 
 • 5.15 Kalkulačky 
 • 5.16 Rozhlasové přijímače 
 • 5.17 Videokamery 
 • 5.18 Videorekordéry 
 • 5.19 Hi-fi zařízení 
 • 5.20 Hudební nástroje 
 • 5.21 Zařízení reprodukující zvuk či obraz 
 • 5.22 Elektrické a elektronické hračky 
 • 5.23 Sportovní vybavení 
 • 5.24 Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování a podobné aktivity 
 • 5.25 Detektory kouře 
 • 5.26 Regulační ventily topení, termostaty 
 • 5.27 Malé elektrické a elektronické nástroje 
 • 5.28 Malé zdravotnické prostředky 
 • 5.29 Malé nástroje pro monitorování a kontrolu 
 • 5.30 Malé výdejní automaty na výrobky 
 • 5.31 Malá zařízení s vestavěnými solárními panely 
 • 5.32 Ostatní malá zařízení v jiné podskupině neuvedená 

Skupina č.6

Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

 

 • 6.01 Mobilní telefony 
 • 6.02 GPS navigace 
 • 6.03 Kapesní kalkulačky 
 • 6.04 Routery 
 • 6.05 Osobní počítače 
 • 6.06 Tiskárny 
 • 6.07 Telefony 
 • 6.08 Ostatní malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení v jiné podskupině neuvedená