Refundace

Refundace je chápána jako vrácení uhrazených příspěvků za elektrozařízení uvedená na trh v České republice výrobci a dovozci elektrozařízení, jež byla následně prokazatelně vyvezena mimo území ČR, a to buď samotnými výrobci a dovozci elektrozařízení nebo třetími osobami.

Žádost o refundaci je možné podávat dle platné legislativy, tj. dle § 47 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a dle Pravidel poskytování refundací příspěvků. Žadatel je zejména povinen:  

  1. Vyplnit kontaktní formulář na webových stránkách ASEKOL
  2. Dodat souhlas s Pravidly poskytování refundací příspěvků
  3. Předat kompletní žádost o refundaci
  4. Vyplnit výkaz v informačním systému ASEKOL
  5. Projít auditem na základě podané žádosti
  6. Refundovat recyklační příspěvky

  Pro podrobnější informace kontaktujte obchodní oddělení.

Kontaktní formulář žadatele o refundace

Kontaktní formulář žadatele o refundace

osoba podepisující smluvní dokumentaci

Údaje o výrobcích, za které je požadována refundace

Kontaktní osoba

Souhlasím s Pravidly poskytování refundací příspěvků. *
Souhlas k zasílání obchodních sdělení pro marketingové účely. *
Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon,..) v rozsahu a účelu, jak je uvedeno v Zásadách o ochraně osobních údajů. *