Vykazování elektrozařízení

Přístup na portál Asekol, pro podání výkazu zde: https://portal.asekol.eu/

IPAS Manuál-vyplnění výkazu od 1.4.2022
Manuál k výkazu dle vyhlášky č.16_2022 

 

 • Jak často se podává výkaz za uvedená elektrozařízení na český trh?  

Běžný způsob vykazování je nastaven kvartálně. 
Tzn. Výkazy jsou generovány vždy k 1. dni následujícího kvartálu, vykazuje se zpětně. 
Výkazy podáváte na webovém portálu IPAS, vyplněním a odesláním formuláře do 30 ti dnů od vystavení. 

 

 •  Můžu vykazovat měsíčně, půlročně, ročně? 

Pokud požadujete změnit četnost vykazování, zašlete písemnou žádost s uvedením důvodu pro změnu na naše klientské oddělení
V případě schválení vám bude četnost výkazů upravena. 

 

 • Jakou formou se výkaz podává? 

Výkazy podáváte na webovém portálu IPAS, vyplněním a odesláním formuláře do 30 ti dnů od vystavení. 

Den generování reportu za předchozí kvartál:  

   1. čtvrtletí 1. duben
   2. čtvrtletí 1. července
   3. čtvrtletí 1. října
   4. čtvrtletí 1. ledna

 

 • Jak se dovím, že mám připravený výkaz k vyplnění? 

O připraveném výkaze k vyplnění vám bude chodit automaticky zasílaný email s odkazem na portál.
Přihlašovací údaje vám budou zaslány po doručení a zaregistrovaní vaší smlouvy do IS ASEKOL.. 

     

 • Rozlišuji elektrozařízení dovezené z EU a ze zemí MIMO EU? 

Toto upravuje nová vyhláška č. 16/2022 platná od 01/02/2022 

Manuál k výkazu dle vyhlášky č.16_2022
Vyhláška č. 16/2022 o nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 

Doporučení: S ohledem na správnost vykazovaných údajů, doporučujeme vykazovat vždy jen jedním způsobem vykazovaní pro všechna vaše zařízení. (ve chvíli prodeje/ při naskladnění)

 

 • Která zařízení se vykazují a kdo má povinnost vyčíslit a uvést RP na daňovém dokladu?

Dovezená ze zahraničí do ČR a uvedená do oběhu = ANO/Vy
Vyrobená / vlastní výroba = ANO/Vy
Nakoupená v ČR a dál přeprodávaná = NE ** / ***

** ale jen v případě, že na daňovém dokladu od vašeho dodavatele máte vyčíslenou výši recyklačního příspěvku. Výrobky zakoupené a předprodávané od českého dodavatele, tedy zařízení, u kterého nejste prvními, kdo uvádí zařízení na český trh, NEVYKAZUJETE. 

***V případě, že na faktuře od českého dodavatele tento recyklační příspěvek není uveden, máte povinnost ověřit si, proč RP není uveden. Může se stát, že se jedná pouze o dočasnou technickou chybu a Váš dodavatel Vám informaci o výši RP může dodat zpětně e-mailem, případně poslat opravený daňový doklad, kde je povinnost uvádět recyklační příspěvek viditelně. 

V případě, že se o technickou chybu nejedná a Váš dodavatel neplní zákonnou povinnost „free rider“ a Vy chcete nakoupené zařízení prodat dále, máte povinnost dle zákon č. 542/2020 Sb. 

§ 10 – Odpovědnost distributora

Nepochází-li vybraný výrobek od výrobce, který je zapsán v Seznamu výrobců, nebo namísto kterého je v Seznamu zapsán pověřený zástupce, má práva a povinnosti výrobce stanovené tímto zákonem distributor tohoto výrobku. 
Následně tedy přechází tato zákonná povinnost na Vás. Tudíž bude nutné toto zařízení dovykázat a zaplatit RP Vašemu KS a na základě toho vyčíslíte výši RP na daňovém dokladu.