Ke stažení

Ke stažení

Výrobci a prodejci

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

Informace o zpětném odběru elektrozařízení pro spotřebitele

Ministerstvo průmyslu a obchodu – manuál RoHS 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – manuál RoHS 

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Pravidla poskytování refundací příspěvků.

Sdělení MF k účetnímu a daňovému režimu financování nakládání s EEZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017 novelizující Směrnici 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice o bateriích 2006/66/EU

Vyhláška č. 170/2010 sb., o bateriích a akumulátorech – sbírka zákonů

Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vzor informačního dopisu pro odběratele od 1.1.2021

Informace o odběru elektrozařízení kus za kus

Směrnice o výběrových řízeních

Akcionářská struktura společnosti ASEKOL a.s.

Složení dozorčí rady společnosti ASEKOL a.s.

Sběrná síť

Návod pro práci s webovým objednávkovým systémem ISA

Návod pro práci s mobilní verzí objednávkového systému ISA

Produktový list projektu Elektroderby

Produktový list projektu Red Bag

Produktový list projektu Věnuj mobil pro firmy

Produktový list projektu Věnuj mobil pro obce

Potvrzení o převzetí EEZ ke zpětnému odběru

Označení místa zpětného odběru

Informace o nejbližším sběrném místě

Všeobecné obchodní podmínky pro obce

Všeobecné obchodní podmínky pro firmy

Metodický pokyn k 1.9.2021

Sazebník odměn od 1.9.2021

Třídění světelných zdrojů

Informační, inzertní a prezentační materiály

 Environmentální vyúčtování – Proč jste skvělí, když třídíte staré elektro?

Návrh textu pro školy 

Návrh textu pro obce a města

Návrh textu pro klienty

Návrh textu pro kraje

Návrh textu – ostatní

TEXTY – ČLÁNKY pro média – červené kontejnery a třídění drobného elektrozařízení

Červené kontejnery – máte nový kontejner v obci?

Červené kontejnery – co patří do kontejneru a proč třídit?

Projekt RED BAG – o co se jedná? Proč je důležité třídit elektro?

INFOGRAFIKA – Jaké pozitivní dopady má sběr starého elektra?

Červené kontejnery – dopady sběru drobného elektrozařízení

Červené kontejnery – dopady sběru starých PC

INZERATY – Tříděním elektra pomáháte handikepovaným občanům!

Inzerát projektu Koruna za Kilo – do médií formát 185×126 obdelník

Inzerát projektu Koruna za Kilo – do médií formát A4

 

Výroční zprávy