Ke stažení

Ke stažení

Výrobci a prodejci

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

Informace o zpětném odběru elektrozařízení pro spotřebitele

Ministerstvo průmyslu a obchodu – manuál RoHS 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – manuál RoHS 

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Pravidla poskytování refundací příspěvků.

Sdělení MF k účetnímu a daňovému režimu financování nakládání s EEZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017 novelizující Směrnici 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice o bateriích 2006/66/EU

Vyhláška č. 170/2010 sb., o bateriích a akumulátorech – sbírka zákonů

Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vzor informačního dopisu pro odběratele od 1.1.2021

Informace o odběru elektrozařízení kus za kus

 

Sběrná síť

Návod pro práci s webovým objednávkovým systémem ISA

Návod pro práci s mobilní verzí objednávkového systému ISA

Produktový list projektu Elektroderby

Produktový list projektu Red Bag

Produktový list projektu Věnuj mobil pro firmy

Produktový list projektu Věnuj mobil pro obce

Sazebník odměn pro překladiště mobilního svozu platný od 1. 6. 2020

Sazebník pro sběrné dvory platný od 1. 6. 2020

Sazebník pro sběrné dvory se sběrem solárních panelů platný od 1. 6. 2020

Metodický pokyn pro firmy a instituce od roku 2018

Metodický pokyn pro sběrné dvory, překladiště a výkupny od roku 2019

Potvrzení o převzetí EEZ ke zpětnému odběru

Označení místa zpětného odběru

Informace o nejbližším sběrném místě

Informační, inzertní a prezentační materiály

 Environmentální vyúčtování – Proč jste skvělí, když třídíte staré elektro?

Návrh textu pro školy 

Návrh textu pro obce a města

Návrh textu pro klienty

Návrh textu pro kraje

Návrh textu – ostatní

TEXTY – ČLÁNKY pro média – červené kontejnery a třídění drobného elektrozařízení

Červené kontejnery – máte nový kontejner v obci?

Červené kontejnery – co patří do kontejneru a proč třídit?

Projekt RED BAG – o co se jedná? Proč je důležité třídit elektro?

INFOGRAFIKA – Jaké pozitivní dopady má sběr starého elektra?

Červené kontejnery – dopady sběru drobného elektrozařízení

Červené kontejnery – dopady sběru starých PC

INZERATY – Tříděním elektra pomáháte handikepovaným občanům!

Inzerát projektu Koruna za Kilo – do médií formát 185×126 obdelník

Inzerát projektu Koruna za Kilo – do médií formát A4

Výroční zprávy

 
 
 
 

Pozvánky

První zasedání valné hromady, červen 2021

Druhé zasedání valné hromady, červen 2021

Třetí zasedání valné hromady, červen 2021