O nás

O nás

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení. ASEKOL založili v červenci 2005 nejvýznamnější představitelé na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky.


Poslání společnosti ASEKOL

 • zajistit sběr a ekologické zpracování vysloužilých elektrospotřebičů
 • být důvěryhodným partnerem pro orgány státní správy a samosprávy
 • dbát na efektivitu vynaložených nákladů
 • přísně dodržovat kvalitu ekologického nakládání s elektroodpadem
 • provádět osvětu široké veřejnosti
 • podporovat práci spoluobčanů se změněnou pracovní schopností v chráněných dílnách

Společnost ASEKOL je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) oprávněna ke zpětnému odběru elektrozařízení ve všech skupinách 1 – 6.


ASEKOL úzce spolupracuje:

 • s Asociací spotřební elektroniky (ASE) a většina jeho zakladatelů patří právě mezi členy ASE
 • je členem Sdružení veřejně prospěšných služeb
 • je členem evropské asociace kolektivních systémů WEEE Forum se sídlem v Bruselu

Ve společnosti ASEKOL a.s. máme zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení, který propojuje požadavky jednotlivých norem:

 • ISO 9001 Systém managementu kvality
 • ISO 14001 Systém environmentálního managementu
 • OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací

Působíme v rámci Evropy: