O nás

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení. ASEKOL založili v červenci 2005 nejvýznamnější představitelé na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky.

Poslání společnosti ASEKOL

 • zajistit sběr a ekologické zpracování vysloužilých elektrospotřebičů
 • být důvěryhodným partnerem pro orgány státní správy a samosprávy
 • dbát na efektivitu vynaložených nákladů
 • přísně dodržovat kvalitu ekologického nakládání s elektroodpadem
 • provádět osvětu široké veřejnosti
 • podporovat práci spoluobčanů se změněnou pracovní schopností v chráněných dílnách

Společnost ASEKOL je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) oprávněna ke zpětnému odběru elektrozařízení ve všech skupinách 1 – 6.

Akcionáři společnosti

 • FAST ČR, a.s.
 • MASCOM s.r.o.
 • ASBIS CZ, spol. s r.o.
 • LG Electronics Polska Sp. z o.o.
 • BaSys CS, s.r.o.

Akcionářská struktura společnosti ASEKOL a.s.

ASEKOL úzce spolupracuje s:

Ve společnosti ASEKOL máme zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení, který propojuje požadavky jednotlivých norem:

Vaše podněty v oblasti společenské odpovědnosti jsme připraveni řešit, napište nám na [email protected]. Váš názor je pro nás důležitý!

Ochrana oznamovatele

Společnost ASEKOL a.s. zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů”) tzv. vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamování protiprávního jednání.

Více informací zde.

Působíme v rámci Evropy: