Hlášení změn

Všechny změny prosím oznamte včasklientskému odděleníspolečnosti ASEKOL, které má povinnost informovat MŽP o změnách v zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení. 

  • Změna statutárního orgánu (zůstává-li IČO stejné) 
  • Změna osoby zodpovědné za vykazování 
  • Změna sídla společnosti, právní formy, názvu společnosti 
  • Změna korespondenční adresy 
  • Zařazení výrobků 
  • Změna způsobu značení elektrozařízení 
  • Doregistrace nového výrobku 
  • Změna IČO 
  • Způsob prodeje 
  • Změna přístupových údajů 

Kontakt pro hlášení změn:[email protected] 

§ 21
Návrh na zápis do Seznamu výrobců

§ 22
Zápis do Seznamu výrobců

§ 23
Změny zapsaných údajů

§ 24
Vyřazení osoby ze Seznamu výrobců 

http://www.ecobat.cz/index.php/2021/07/01/ecobat-podepsal-smlouvu-o-spolupraci-s-kolektivnimi-systemy-zajistujici-zpetny-odber-elektrozarizeni/