Hlášení změn

Všechny změny prosím oznamte včasklientskému odděleníspolečnosti ASEKOL, které má povinnost informovat MŽP o změnách v zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení. 

 • Změna statutárního orgánu (zůstává-li IČO stejné) 
 • Změna osoby zodpovědné za vykazování 
 • Změna sídla společnosti, právní formy, názvu společnosti 
 • Změna korespondenční adresy 
 • Zařazení výrobků 
 • Změna způsobu značení elektrozařízení 
 • Doregistrace nového výrobku 
 • Změna IČO 
 • Způsob prodeje 
 • Změna přístupových údajů, Hesla
 • Dotazy k legislativě a její uplatňování

Kontakt pro hlášení změn:[email protected]