Hlášení změn

Všechny změny prosím oznamte včas obchodnímu oddělení společnosti ASEKOL, které má povinnost informovat MŽP o změnách v zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení.

  • Změna sídla společnosti, právní formy, názvu společnosti
  • Změna statutárního orgánu (zůstává-li IČO stejné)
  • Změna korespondenční adresy
  • Změna způsobu značení elektrozařízení
  • Doregistrace nového výrobku
  • Změna IČO
  • Způsob prodeje

Kontakt pro hlášení změn: [email protected]