O sběrných nádobách

Rozsahem a kvalitou sběrné sítě se ASEKOL řadí na první místo mezi kolektivními systémy.

Občanům České republiky je k dispozici více než 17 000 sběrných míst. Z toho je téměř 4 000 červených kontejnerů.

Kolektivní systém ASEKOL nabízí svým smluvním partnerům několik možností sběrných nádob dle specifických požadavků:

Celorepubliková působnost sběrné sítě významně ovlivňuje politiku ASEKOLu. Ta je založena na úzké spolupráci s českými a moravskými kraji. Jednotliví regionální manažeři působí jako konzultanti pro pracovníky úřadů měst a obcí, zajišťují kontrolní činnost na jednotlivých sběrných místech, podporují vzdělávací a osvětové aktivity v regionu. Díky své husté sběrné síti se ASEKOL může pyšnit i skvělými výsledky množství sebraného elektrozařízení.