Směrnice RoHS

Směrnice pro Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních (RoHS) stanoví podmínky pro uvádění elektrozařízení na trh z hlediska obsahu zakázaných složek.

Zakázané látky

Při výrobě elektrozařízení a jejich uvádění na trh se (kromě stanovených výjimek) zakazuje použití těchto 6 látek (resp. jsou stanoveny následující maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech):

 • Olovo (0,1 %)
 • Rtuť (0,1 %)
 • Kadmium (0,01 %)
 • Šestimocný chrom (0,1 %)
 • Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
 • Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)

V případě elektrozařízení určeného pro zdravotnictví, monitorování a kontrolu se zákaz týká:

 1. elektrozařízení uvedených na trh od 22. července 2014,
 2. u diagnostických zdravotnických prostředků in vitro se zákaz týká elektrozařízení uvedených na trh od 22. července 2016
 3. u průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů se zákaz týká elektrozařízení uvedených na trh od 22. července 2017.

Dále se zákaz týká všech ostatních EEZ nespadající do oblasti směrnice 2002/95/ES a uvedená na trh od 22. července 2019.

Zařízení vyjmutá z působnosti směrnice RoHS

Kabely nebo náhradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity:

 1. elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006;
 2. zdravotnických prostředků uvedených na trh před 22. červencem 2014;
 3. diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016;
 4. monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014;
 5. průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017;
 6. elektrozařízení, která využívají výjimku a byla uvedena na trh před koncem její platnosti, pokud jde o tuto zvláštní výjimku.