Výrobci a dovozci solárních panelů

Kolektivní systém ASEKOL a.s. získal rozhodnutím Ministerstva životního prostředí oprávnění k zajišťování plnění povinností výrobců solárních panelů a došlo tak k rozšíření zápisu o skupinu 4b Solární panely v Seznamu výrobců elektrozařízení ve smyslu § 37i zákona o odpadech. Rozšíření zápisu o oprávnění k zajišťování plnění povinností výrobců solárních panelů se vztahuje pouze na solární panely, které byly uvedeny na trh po dni 1. 1. 2013, ve smyslu § 37p odst. 1. zákona o odpadech. Kolektivní systém ASEKOL a.s. je tak nově oprávněn zajišťovat kompletní portfolio služeb a komplexní servis v oblasti zpětného odběru všem výrobcům elektrozařízení, a tedy i výrobcům solárních panelů (tj. solárních panelů vyrobených po 1. 1. 2013).

Máte možnost plnit zákonné povinnosti vztahující se k solárním panelům prostřednictvím našeho kolektivního systému. V případě, že byste chtěli využít možnost vykazovat solární panely přes náš kolektivní systém nebo máte k této záležitosti dotazy, kontaktujte naše klientské oddělení. [email protected]

 

http://www.ecobat.cz/index.php/2021/07/01/ecobat-podepsal-smlouvu-o-spolupraci-s-kolektivnimi-systemy-zajistujici-zpetny-odber-elektrozarizeni/