Evropská legislativa

Evropská legislativa zastřešuje zacházení s vysloužilým elektrozařízením pro celou Evropskou unii. Klíčovými dokumenty jsou v současné době směrnice 2012/19/EU a 2012/65/EU, které vznikly z potřeby správně regulovat nakládání s neustále rostoucím množstvím odpadních elektrozařízení v zemích EU. Cílem směrnic je sjednotit pravidla nakládání s elektroodpadem tak, aby byla v souladu s ochranou životního prostředí ve všech zemích EU.

Níže naleznete odkazy na plné znění směrnic v platném znění.