Soutěž AKTIVNÍ OBEC

Soutěž je určena pro obce, ve kterých probíhá sběr elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů společnosti ASEKOL.

Cílem je zvýšit povědomí občanů o nutnosti třídění odpadů a odděleného odkládání vysloužilých elektrozařízení v rámci zpětného odběru. Hlavní zaměření je na propagaci sběru drobných elektrozařízení ve stacionárních kontejnerech. Současně za každé kilo vysloužilého elektroodpadu odložené do stacionárního kontejneru získá Národní rada osob se zdravotním postižením ČR jednu korunu.

Vítězem se stane obec, která získá v rámci soutěže nejvíce bodů.  Hlavní cenou je šek na 50 000 Kč určených na zlepšení nakládání s odpady v obci. Nejlepší obci v každém kraji bude předán dárkový šek na 3 000 Kč.

Třetí ročník 2019

Třetí ročník soutěže s názvem AKTIVNÍ OBEC zaznamenal opět velký zájem se stran obcí. Sběr vysloužilého elektra vzrostl meziročně o 13%.

Druhý ročník 2018

Druhý ročník soutěže o titul AKTIVNÍ OBEC byl oproti předchozímu roku prodloužen ze tří na šest měsíců. U přihlášených obcí jsme evidovali průměrný nárůst sběru vyřazených elektrozařízení v červených kontejnerech o 9 %. U třiceti obcí, které se umístily na horních příčkách, byl nárůst dokonce přes 10 %.

První ročník 2017

Prvního ročníku soutěže s názvem AKTIVNÍ OBEC, která probíhala od května do července roku 2017, se zúčastnilo téměř 90 obcí a objem vysbíraných elektrozařízení se jen za červen zvýšil meziročně o 15%.