BEZPLATNÉ OPRAVY ELEKTRA S OPRAVÁRNOU JSOU ZPĚT!

4. 8. 2022

Bezplatné opravy nefunkčních elektrospotřebičů! To je unikátní akce, která v Opavě díky velkému zájmu veřejnosti nadále pokračuje.

Za spolupráce s Moravskoslezským krajem, Opravárnou a Charitou Opava budeme pokračovat v opravách nefunkčních elektrospotřebičů v Opavě.

Kdy?

Termíny zůstávají standardně jako tomu bylo doposud – každou první sobotu v měsíci od 9 do 17:00 hodin. Konkrétně se jedná o tyto datumy:

So 6.8.2022

So 3.9.2022

So 1.10.2022

So 5.11.2022

So 3.12.2022

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-8.png.

Projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje a tímto paní radní děkujeme, že se rozhodla podpořit udržitelnost a ve spolupráci týkající se oprav nefunkčních spotřebičů pokračovat. Na správné nakládání s elektroodpady kraj přispívá dlouhodobě. Je dobře, že množství vytříděného elektra každoročně stoupá. Pořád ale máme velké rezervy, proto je na místě upozorňovat na to, že fény, varné konvice nebo třeba mikrovlnky do obyčejné popelnice nepatří. Chceme lidem vzkázat, že nefunkční spotřebič se nemusí vždycky vyhodit, někdy je možné jej nechat opravit. Šetří se tím peníze i životní prostředí,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Co se bude opravovat?

Vše poběží v podobném rozsahu jako doposud a k opravám budou přijímány všechny spotřebiče, ale u některých bude potřeba předcházející domluva mezi zákazníkem a opravářem. K opravě bude možné předat téměř jakýkoliv elektrospotřebič. Dříve se převážně jednalo o elektrospotřebiče, jako jsou varné konvice, žehličky, fény, ale také televize nebo mikrovlnky, pračky, lednice nebo třeba myčky. „Budeme se snažit vyhovět všem a opravit, co bude možné. Nicméně mohou nastat případy, kdy daný spotřebič opravit nepůjde nebo jeho oprava bude nerentabilní. V takovém případě bude možnost zanechat spotřebič v chráněné dílně k ekologické recyklaci.”, vysvětlil servisní technik OPRAVÁRNY pan Žižka.Mezi spotřebiče, které mohou lidé dovézt bez předchozí domluvy se řadí:

  • veškerá černá technika: TV, mobily, počítače, notebooky, audio/video, lehká bílá technika
  • některé spotřebiče spotřebiče nelze opravovat přímo na místě – v tomto případě budou převezeny do specializované dílny

Spotřebiče, u kterých je potřeba telefonická konzultace:

  • velká bílá technika: pračky, ledničky, myčky
  • servisní technik – pan Dalibor Žižka (tel. +420 734 130 467)

Kde?

OPRAVNA bude sídlit v zelené kontejnerové sestavě před areálem Chráněných dílen Charity Opava na adrese Přemyslovců 3 v Opavě.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-7.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-4.png.