Podívejte se na reportáž o tom, jak mírnit dopady elektroodpadu a společně tak přispívat k trvalé udržitelnosti!

9. 11. 2022

V roce 2050 celosvětová populace dosáhne 9 miliard lidí a k zajištění udržitelné budoucnosti je nutností efektivní využití surovin a zdrojů. Vzniká tedy stále větší tlak na původní přírodu i na primární zdroje surovin. Se stále rostoucí spotřebou se jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu stal právě elektroodpad.

Jak společně přispět k trvalé udržitelnosti a jak může vznikat ze starého nové? Tuto problematiku výstižně vysvětluje Daniel Šafář, obchodní a marketingový ředitel společnosti ASEKOL v reportážním videu níže. Dan objasňuje důležitost třídění elektroodpadu a dozvíte se také více o koloběhu vysloužilého elektrospotřebiče od vhození do červeného kontejneru, přes recyklační proces až po prezentaci výstupů recyklačního procesu. 🙂