Soutěže Aktivní kraj a Aktivní obec mají své vítěze!

21. 11. 2022

Kolektivní systém ASEKOL si váží dlouhodobé spolupráce s městy a kraji, které správně třídí elektroodpad. Chtěli bychom proto ocenit jejich vynikající výsledky ve sběru elektroodpadu a jejich dlouhodobé úsilí k šíření osvěty a propagace nutnosti třídit elektroodpad, čímž dlouhodobě významně přispívají k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Nejaktivnější kraje v oblasti zpětného odběru elektrozařízení budou oceněny na základě vyhodnocení výsledků soutěže „Aktivní kraj“. V rámci obcí bude vyhlášeno ocenění v soutěži „Aktivní obec“.  Vyhlášení obou těchto soutěží proběhne během slavnostního galavečera, který se uskuteční 1. prosince 2022 v paláci Žofín v Praze pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením. Jedná se o respektovanou událost, která oceňuje aktivitu krajů a obcí v oblasti třídění odpadů s edukativním a osvětovým charakterem.

Vzhledem k rozmanitosti aktivit v oblastí třídění elektra byly v rámci soutěže AKTIVNÍ KRAJ vyhlášena dvě ocenění:

  1. Ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu
  2. Ocenění za největší množství sebraných elektrozařízení

Co se týče soutěže AKTIVNÍ OBEC, která má za cíl podporu sběru, ale i osvětu, budou v rámci galavečera vyhlášena také tato dvě ocenění:

  1. Ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu
  2. Ocenění za největší množství sebraných elektrozařízení

Těšíme se na slavnostní vyhlášení těchto ocenění 1. prosince 2022 v Paláci Žofín v Praze.

Slavnostní večer se uskuteční také za podpory partnerů společnosti ASEKOL, kterými jsou: Weco-Travel s.r.o., OPRAVÁRNA s.r.o., IMAGE CARE s.r.o. (obleky na míru Le Premier). Mediální partnerem je společnost Optimal Solution Agency s.r.o.