KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ASEKOL OCENIL MĚSTA A KRAJE, VE KTERÝCH SE NEJLÉPE TŘÍDÍ ELEKTROODPAD!

5. 12. 2022

Kolektivní systém ASEKOL si váží dlouhodobé spolupráce s městy a kraji, které pomáhají se sběrem elektroodpadu. Jejich vynikající výsledky a dlouhodobé úsilí k šíření osvěty a propagace nutnosti třídit vysloužilá elektrozařízení se společnost ASEKOL rozhodla ocenit!

V rámci slavnostního galavečera konaného 1. prosince v paláci Žofín v Praze byly při příležitosti 17letého výročí společnosti ASEKOL oceněny nejaktivnější kraje a obce v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a šíření osvěty na základě výsledků soutěží „Aktivní kraj“ a „Aktivní obec“ vyhlašovaných kolektivním systémem ASEKOL.

Na základě vyhodnocení výsledků soutěže „Aktivní kraj“ byly oceněny nejaktivnější kraje ve dvou kategoriích. Ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu, které získal Kraj Vysočina a ocenění za největší množství sebraných elektrozařízení, které si odnesl Středočeský kraj! Oba oceněné kraje získaly za jejich úsilí příspěvek v hodnotě 200 000 Kč.

V soutěži s názvem „Aktivní obecv kategorii osvětové činnosti v oblasti třídění a recyklace odpadu zvítězilo statutární město Liberec a v kategorii sběru největšího množství elektrozařízení dominovalo statutární město České Budějovice. Každé z oceněných měst si odneslo příspěvek v hodně 150 000 Kč.

„Všem vítězům srdečně gratulujeme a děkujeme, že motivací k třídění a sběru elektroodpadu obce, města a kraje v České republice dlouhodobě významně přispívají k udržitelnému rozvoji a cirkulární ekonomice.“ Dodává Mgr. Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL.

Jednalo se o respektovanou událost, která oceňuje aktivitu krajů a obcí v oblasti třídění odpadů a zejména elektroodpadu s edukativním a osvětovým charakterem. Obě soutěže „Aktivní kraj“ a „Aktivní obec“ získaly záštitu od Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Kolektivní systém ASEKOL by tímto chtěl poděkovat všem subjektům, které záštity udělily.

Slavnostní večer se mohl uskutečnit díky partnerům akce, kterými byli: Weco-Travel s.r.o., OPRAVÁRNA s.r.o., IMAGE CARE s.r.o. (obleky na míru Le Premier). Mediální partnerem je společnost Optimal Solution Agency s.r.o. Všem partnerům za jejich podporu velmi děkujeme!