Školy zapojené do programu Recyklohraní vybraly 134,4 tuny vysloužilého elektra a 105,5 tuny baterií!

1. 8. 2022

ASEKOL je dlouhodobým partnerem programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Tento projekt vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat odborné učební materiály tzv. Ekoabecedy včetně různých praktických úkolů, kvízů a různých tématických her pro děti. Děti tak pomocí programu a sběrových akcí získávají zábavnou formou osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobného elektra.

Součástí všech kampaní je osvěta o nutnosti třídit a recyklovat. “Díky osvětě, která kampaně doprovází, žáci a studenti vědí, že prostřednictvím recyklace získáváme z baterií a elektra druhotné kovonosné suroviny, které nám znovu slouží k výrobě nových produktů. Chráníme tím přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. Zároveň snižujeme produkci skleníkových plynů, šetříme elektrickou energii, ropu a také vodu,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní.

Školy zapojené do programu Recyklohraní v uplynulém školním roce vybraly a předaly na recyklaci 134,4 tuny vysloužilého elektra a 105,5 tuny baterií. Nejvíce drobného elektra vysbírali žáci Základní školy v Ronově nad Doubravou, okres Chrudim, kde konkrétně vytřídili úctyhodných 1 830 kilogramů! Nejaktivnější ve sběru baterií byli žáci ze ZŠ Velké Březno, okres Ústí nad Labem, kteří vybrali 2735 kilogramů!

Všem zúčastněným školám, žákům a pedagogům děkujeme za jejich aktivitu v programu, blahopřejeme k úžasným výsledkům a těšíme se v další školním roce! 🙂