Školy odevzdaly 472 vysloužilých počítačů

20. 10. 2015

Źákům 81 českých škol se podařilo vybrat celkem 3,7 tun vysloužilých počítačů v rámci sběrové ekologické soutěže Seber si tablet. Nezisková organizace ASEKOL, která soutěž pořádala, odměnila deset škol novým tabletem.

Soutěž ve sběru starých počítačů probíhala od července do září a zapojilo se do ní více než 80 škol z celé České republiky. Každá škola, která v daném termínu odevzdala alespoň jeden vysloužilý počítač, se zařadila do slosování o deset nových tabletů. Celkově se školám podařilo vybrat 472 vysloužilých počítačů o celkové hmotnosti 3,7 tuny.

„Jsme rádi, že se školám podařil tak skvělý výsledek. Když uvážíme, že už recyklací jediného počítače se uspoří tolik energie, kolik spotřebuje průměrný Čech za osm dní, nebo množství vody, které vystačí na deset sprchování,” říká Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Soutěže se celkem účastnilo 81 škol. Deset vylosovaných škol ze 7 krajů získalo nový tablet, který do soutěže věnovala společnost ASEKOL. Předávání tabletů proběhnou na konci října a v listopadu.

„Cílem soutěže však není jen snaha o sběr co možná největšího počtu vysloužilých počítačů, ale především seznámení dětí s důležitostí recyklace a správného nakládání se starým elektrem. Díky tomu si vštípí znalosti, které mohou přenést do svých domovů,” vysvětluje Mikulová. V českých domácnostech se totiž nachází více než 18 milionů vysloužilých elektrospotřebičů, které již nikdo nevyužívá. Přitom recyklací každého kusu elektra lze znovu využít až 80 % všech materiálů. Bohužel však platí, že např. drobných elektrospotřebičů se k recyklaci bohužel dostane jen sotva čtvrtina.

Řada škol, které se do soutěže zapojily se učastní dlouhodobého projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. „Recyklohraní je ekologicko-vzdělávací program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení,” popisuje Kristina Mikulová ze společnosti ASEKOL. „Přihlásit se je snadné a účastnit se mohou všechny školy. Plněním úkolů získávají body, za něž si mohou pořídit zajímavé odměny,” dodává. V současnosti se do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět zapojilo více než 3 200 škol z celé České republiky.

Kontaktní osoba

Jméno: Martina Ďaďová

Funkce: manažerka komunikace

Telefon: 702 148 327

E-mail: [email protected]