Ocenění Aktivní kraj a Aktivní obec zná své vítěze

27. 11. 2019

Již od svého vzniku v roce 2005 spolupracuje neziskově hospodařící společnost ASEKOL v rámci zpětného odběru elektrozařízení velmi intenzivně s obcemi, městy a jednotlivými kraji. Ty nejaktivnější z nich se letos opět rozhodla ocenit, neboť právě spolupráce s územní samosprávou je pro zajištění zpětného odběru klíčová. Vyhlášení ocenění proběhlo během společenského galavečera, který se konal 26. listopadu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Asociace krajů ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Svazu měst a obcí ČR.

„Naší strategií je zajištění dostatečné hustoty sběrné sítě pro reálný fyzický sběr vysloužilých elektrozařízení. Pro občany jsou primárním místem k jejich odevzdání sběrné dvory v městech a obcích. Každý rok však ASEKOL navyšuje také počet červených kontejnerů v ulicích. Ty umožňují našim spoluobčanům chovat se ekologicky a odevzdat drobná elektrozařízení v místě jejich bydliště v kteroukoli denní dobu. Neméně důležitá je také environmentální edukace a motivace ze strany krajů a jednotlivých obcí, které mají úlohu motivovat obyvatele ke správnému nakládaní s odpady, a to nejen v oblasti elektroodpadů,“ přibližuje význam ocenění Aktivní kraj a Aktivní obec Daniel Šafář, obchodní a marketingový ředitel společnosti ASEKOL.

Stejně jako v loňském roce, byly v oblasti sběru vysloužilých elektrozařízení vyhlášeny 3 soutěžní kategorie. Vítězem kategorie Aktivní kraj s největším počtem vytříděného elektra na osobu za uplynulé období se stal Jihočeský kraj. Sběrem 3,64 kg na obyvatele předčil následující Pardubický kraj. Za tento počin si ocenění převzala hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. V kategorii Sběr vysloužilého elektrozařízení do červených kontejnerů zvítězil Liberecký kraj. „V našem kraji mohou občané odevzdávat vysloužilé elektro prostřednictvím 173 červených kontejnerů. Jsme rádi, že meziročně jejich počet stoupá, což také přispělo k našemu letošnímu vítězství, ze kterého mám velikou radost.“, konstatuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Poslední cenu udělila odborná porota. Její členové hodnotili aktivity na podporu osvěty v oblasti ochrany životního prostředí, které kraje České republiky ve spolupráci s ASEKOLem v uplynulém roce uspořádaly. Vítězství připadlo Karlovarskému kraji, který byl v této kategorii nejaktivnější. „Kromě sběrových soutěží, seminářů pro starosty nebo odborné porady, se v kraji konalo množství akcí, které netradiční formou informovaly o potřebě třídění elektrozařízení nejmladší generaci, což je velmi důležité“, vysvětluje Václav Krása, předseda NRZP ČR a člen odborné poroty.  Právě z jeho rukou za přítomnosti předsedy představenstva společnosti ASEKOL Jana Vrby převzala ocenění hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzová. Veškerá předaná finanční ohodnocení jednotlivých krajů ve výši 100 000 Kč budou využita na podporu environmentálních a CSR aktivit.

Kromě oceněných krajů byl vyhlášen i absolutní vítěz soutěže Aktivní obec, jímž se stalo statutární město Ostrava. Do této soutěže se mohly zapojit města a obce, ve kterých probíhá sběr vysloužilého elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů. „Jsme rádi, že se soutěže již potřetí zúčastnilo tolik obcí, které dbají jak na třídění elektra, tak na šíření osvěty a edukaci jejich občanů. Vítězné město Ostrava od nás získává výhru v hodnotě 50 000 Kč na vylepšení systému nakládání s odpady,“ dodává Daniel Šafář. Ocenění přijel na slavnostní vyhlášení převzít Jiří Štěpánek z odboru odpadů města Ostrava.