Největší ekologičtí srdcaři mezi pedagogy si převzali ocenění Ekoučitel roku

13. 6. 2019

Společnost Recyklohraní ocenila 30 nejzapálenějších a nejaktivnějších pedagogů vyučujících environmentální výchovu z celé České republiky. Za svou celoroční práci obdrželi certifikát Ekoučitel roku 2018/2019. Odborná porota z jejich středu vybrala ještě absolutní vítězku, která si odnesla titul Ekoučitel roku. Stala se jí Lenka Hrnčířová – učitelka přírodopisu a angličtiny se Základní školy Týnec nad Labem.

Učitelky a učitelé z mateřských, základních a středních škol, ale i zájmových kroužků, plnili celý rok zadání vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Ta spočívala především v tom, že se svými žáky a studenty řešili osvětové úkoly, vymýšleli a realizovali projekty, vedli netradiční hodiny a sdíleli zkušenosti z environmentální výchovy a zejména pak v oblasti třídění a recyklace elektrospotřebičů a baterií, a dále také v oblasti předcházení vzniku odpadů. „Kritéria byla poměrně přísná. I proto si myslím, že ti, kteří je splnili, se právem mohou pyšnit titulem Ekoučitel roku,“ řekla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Čeho si nejvíce vážím je to, že tito pedagogové dokážou pro ochranu přírody nadchnout své žáky a studenty.“ Právě osobní motivace a aktivní přístup k problematice ochrany životního prostředí jsou u pedagogů nesmírně důležité. „Učitelé totiž svojí vlastní iniciativou a neutuchajícím zájmem podporují děti a mládež v odpovědném přístupu k prostředí, v němž žijí. Jsme velice rádi, že je možné pedagogy za jejich přístup ocenit v celorepublikové soutěži Ekoučitel roku,“ uvedla Eva Zvěřinová, manažerka marketingu společnosti ASEKOL, spoluorganizátora projektu a soutěže. Slavnostní předání certifikátů Ekoučitel roku 2018/20919 a vyhlášení titulu Ekoučitel roku se uskutečnilo začátkem června v Brně, vítězka Lenka Hrnčířová si odnesla také odměnu v podobě 20 000 Kč pro svou školu na další rozvoj ekologické výchovy na Základní škole v Týnci nad Labem.

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět má za sebou již 11 let existence, je do něj zapojeno 3 720 škol. Letošní projekt Ekoučitel roku byl již jeho třetím ročníkem.