Červené kontejnery

Červené kontejnery usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé měst a obcí nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do kontejnerů. Ty jsou většinou umístěny u již vzniklých separačních stání na tříděný odpad (sklo, papír, plast).

Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení (např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další).

Do červeného kontejneru nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky.

V současnosti je rozmístěno po republice více než 3 300. Kde najdu nejbližší kontejner? Najdete na www.cervenekontejnery.cz

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů