Postup registrace

Dokumenty

Na základě vyplněného registračního formuláře Vám připravíme a zašleme registrační dokumenty společně s pokyny pro jejich dodání. Tyto dokumenty tvoři:

a) Smluvní dokumenty

 • Smlouva o zajištění společného plnění
 • Příloha č. 1 – Vyznačení skupin k registraci u kolektivního systému
 • Příloha č. 2 – Sazebník aktuálních příspěvků
 • Příloha č. 3 – Logo výrobce/dovozce
 • Příloha č. 4 – Logo provozovatele kolektivního systému
 • Všeobecné obchodní podmínky

b) Dokumenty pro registraci na MŽP

 • Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
 • Plná moc
 • Souhlas
 • Identifikace výrobce elektrozařízení
 • Způsoby značení elektrozařízení

Podpis smlouvy

Dodané dokumenty jsou zkontrolovány (správnost a kompletnost dokumentů) a předány k podpisu.

Osvědčení o zapojení

Po podpisu smlouvy a zaevidování výrobce/dovozce do interní databáze je vystaveno Osvědčení o zapojení do systému, kterým se dovozce/výrobce prokazuje v případě kontroly ze strany úřadů státní správy a zároveň mu slouží jako potvrzení o zajištění legislativních povinností.

Registrace výrobce/dovozce na MŽP ČR

Na základě dodaných dokumentů potřebných pro registraci na MŽP je výrobce zapsán do Seznamu výrobců vedeném MŽP ČR.