O nás

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Poslání společnosti ASEKOL

  • zajistit sběr a ekologické zpracování vysloužilých elektrospotřebičů
  • být důvěryhodným partnerem pro orgány státní správy a samosprávy
  • dbát na efektivitu vynaložených nákladů
  • přísně dodržovat kvalitu ekologického nakládání s elektroodpadem
  • provádět osvětu široké veřejnosti
  • podporovat práci spoluobčanů se změněnou pracovní schopností v chráněných dílnách

ASEKOL založili v červenci 2005 nejvýznamnější představitelé na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky. Společníky kolektivního systému jsou společnosti:

             

Společnost ASEKOL je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) oprávněna ke zpětnému odběru elektrozařízení ve všech skupinách 1 - 6.

Dále je kolektivní systém ASEKOL zapsán ze strany MŽP pro tyto skupiny elektrozařízení (kliknutím zobrazíte tabulku)

  Zařízení do domácnosti (B2C) Zařízení pro podnikání (B2B)
Skupina 1 (zařízení pro tepelnou výměnu) Ano Ano
Skupina 2 (obrazovky) Ano Ano
skupina 3 (světelné zdroje) Ano Ano
skupina 4 (velká elektrozařízení) Ano Ano
Skupina 5 (malá elektrozařízení) Ano Ano
skupina 6 (malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení) Ano Ano
     
     
     
     

ASEKOL úzce spolupracuje: 

Výpis z obchodního rejstříku ASEKOL
 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů