Známe výsledky soutěže My třídíme nejlépe!

3. 5. 2024

Vyhlášení vítězných obcí v soutěži „My třídíme nejlépe 2023“ se uskutečnilo na Krajském úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě ve čtvrtek 2. května 2024. „Známe vítěze loňského ročníku soutěže obcí v efektivitě sběru tříděného odpadu a elektra. Za neúnavnou osvětovou činnost, budování a udržování sběrné sítě děkujeme všem spolupracujícím kolektivním systémům, obcím i svozovým společnostem, oceněným obcím blahopřejeme a za velmi dobré třídění komunálních odpadů patří poděkování všem zodpovědným občanům Kraje Vysočina,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí. Soutěž pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s kolektivními systémy EKO-KOM, a.s. ASEKOL, a.s. a ELEKTROWIN, a.s.

Oceněné, nejlépe třídící obce ve sběru drobných vysloužilých elektrospotřebičů jsou následující:

 Sběr drobného EEZ + baterií prostřednictvím SKvýtěžnost v kg/osoba/rok
1.Nové Veselí3,51
 sběr drobného EEZ  do 3000 obyvatelvýtěžnost v kg/osoba/rok
1.Obrataň11,98
 sběr drobného EEZ nad 3000 obyvatelvýtěžnost v kg/osoba/rok
1.Jemnice8,95

Vítězové v doplňkové soutěži kolektivního systému Asekol, a.s. obdržely obce od zástupců tohoto kolektivního systému Pavla Peroutky a Daniela Šafáře shodně finanční částku 30 000 Kč. Pro všechny zúčastněné zahráli na cembalo a flétny žáci ZUŠ Jihlava.Pořadí obcí v jednotlivých velikostních kategoriích hlavní soutěže ročníku 2023, pravidla soutěží 2024 a další informace k odpadovému hospodářství naleznete na stránkách kraje https://www.kr-vysocina.cz/odpadove%2Dhospodarstvi/ms-122276/p1=122276.

Jménem kolektivního systému ASEKOL děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězným obcím. Děkujeme, že nám pomáháte šířit osvětu o nutnosti třídit elektroodpad a společně tak můžeme směřovat k trvalé udržitelnosti, Váš ASEKOL.