Vyhlášení výběrových řízení na svoz elektrozařízení

24. 10. 2014

Společnost Asekol a.s. vyhlašuje výběrová řízení na svoz zpětně odebraných elektrozařízení ze sběrných míst.

Výběrové řízení na dopravu TV, monitorů a drobných elektrozařízení

Nabízíme spolupráci v letech 2015 a 2016 v rámci svozů elektrozařízení ze smluvních sběrných míst. Výběrové řízení je vyhlášeno pro celou Českou republiku, která bude rozdělena do menších celků, pro které se budou podávat nabídky zvlášť. Zakázka je vhodná zejména pro dopravce disponující nákladními automobily 3,5-9 tun.

 

 

Výběrové řízení na vývoz stacionárních kontejnerů

Ve výběrovém řízení nabízíme spolupráci v letech 2015 a 2016 v rámci vývozů stacionárních kontejnerů na drobná elektrozařízení se spodním výsypem. Výběrové řízení je vyhlášeno pro celou Českou republiku rozdělenu do svozových tras, pro které se budou podávat nabídky zvlášť. Výsyp kontejnerů je možno realizovat pouze nákladním automobilem s hydraulickou rukou.

 

Zájemci o účast ve výběrových řízeních se mohou přihlásit do 7.11.2014 včetně na emailové adrese [email protected]  a požádat o zaslání příslušné zadávací dokumentace.