Vítězný Tábor věnoval peníze neziskové organizaci na bezbariérové úpravy

14. 10. 2015

Částku 20 tisíc korun získá od radnice táborské Sdružení postižené dítě díky úspěchu města v rámci třídění drobného elektrozařízení. Tábor uspěl v soutěži neziskové společnosti ASEKOL, která se uskutečnila v rámci nedávné roadshow Prima jede za Vámi. Akce byla součástí charitativního projektu KORUNA ZA KILO.

Šek přebrala v úterý z rukou starosty Jiřího Fišera, místostarostky Kateřiny Bláhové a regionálního manažera společnosti ASEKOL Pavla Peroutky zástupkyně sdružení Lenka Knotková.

„Výhra nás velmi potěšila, částku použijeme na spolufinancování bezbariérových úprav cvičného bytu pro naše klienty s mentálním a kombinovaným postižením,“ uvedla Knotková.

Zpravodajská roadshow TV Prima se letos zastavila v patnácti městech, ve kterých mohli jejich obyvatelé soutěžit ve sběru vysloužilého elektrozařízení. Nejlépe se dařilo Mělníku, na druhém místě se umístil Tábor, na třetí příčce skončila Plzeň. Každé z měst si pak mohlo libovolně vybrat neziskovou organizaci, které obnos daruje. V Jihočeském kraji akce proběhla například také v Českých Budějovicích nebo v Písku.

„Dík patří především obyvatelům Tábora, kteří k úspěchu města nemalou měrou přispěli. Dvojnásob nás těší skutečnost, že prostředky pomohou vybrané neziskové organizaci v sociální oblasti,“ popsala místostarostka Kateřina Bláhová.

V třídění starého elektra nesoutěžila jen samotná města, ale i jejich obyvatelé. Ten, kdo do speciálního červeného kontejneru na náměstí v den vysílání přinesl největší počet kusů vysloužilého elektra, získal od společnosti ASEKOL chytrý telefon. Rekord padl právě při akci v Táboře, kde obyvatelka města Jarmila Steinbauerová přinesla neuvěřitelných 246 kusů. 

Celorepublikový projekt KORUNA ZA KILO je společná aktivita kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé od 1. března až do konce roku 2015 vhodí do červených kontejnerů, obdrží nadační fond Rovná šance, který spadá pod NRZP, jednu korunu, za kilogram elektra, vysbíraného přímo na náměstích v rámci roadshow Prima jede za Vámi pak rovných deset korun. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí. V loňském roce se prostřednictvím červených kontejnerů v celé republice vybralo okolo 1 milionu kilogramů drobného elektrozařízení. Obdobné množství by se mělo vybrat i letos, což by znamenalo, že by fond získal přes jeden milion korun.

Na území Tábora je rozmístěno 15 červených kontejnerů společnosti ASEKOL, kam mohou obyvatelé města odevzdat drobné elektrospotřebiče jako například mobilní telefony, počítačové myši či klávesnice nebo notebooky, rádia a elektronické hračky. Větší nepotřebná elektrozařízení – mj. televizory nebo počítačové monitory – mohou lidé odevzdávat na sběrné dvory či k prodejcům elektra. Letos ve městě přibude pět nových červených kontejnerů.