Téměř polovina Evropanů je ochotna kupovat elektro z druhé ruky

8. 7. 2013

Jak vyplývá z průzkumu Evropské komise sledujícího vnímání a postoje Evropanů k efektivnímu využívání zdrojů, recyklaci a odpadovému hospodářství vůbec, lidé jsou poměrně ochotní kupovat zboží z druhé ruky.

Téměř polovina (resp. 45 %) dotazovaných nemá problém pořídit si místo nového mobilního telefonu nebo notebooku starší přístroj. Tento fakt je v odpadovém hospodářství významný, neboť se prodloužením užívání přístroje snižuje zátěž pro přírodní prostředí v případě jeho nesprávné recyklace.

Zajímavým zjištěním vyplývajícím z výzkumu je ale neochota k second-hand nákupům u nezaměstnaných a lidí s nejnižším vzděláním, kterým je více než 54 let. Naopak mladší část populace s tímto způsobem pořizování věcí problém nemá. Česká republika společně se Slovenskem jsou v mezinárodním srovnání bohužel stále na chvostu, zatímco nejvíce zboží z druhé ruky jsou ochotni nakupovat lidé ze severských zemí.

Průzkum s názvem Postoj Evropanů k efektivnímu využití zdrojů z roku 2011 byl založen na dotazování 27 164 občanů (15 let a starší) ze všech sedmadvaceti zemí EU.

Zdroj: http://cerrec.eu