Recyklací elektrospotřebičů Češi letos ušetřili pitnou vodu na 42 dní

6. 6. 2013

Češi recyklací starého elektra prostřednictvím KS ASEKOL loni ušetřili 9 milionů tun ropy, 198 tisíc MWh elektrické energie a 885 milionů litrů vody. To vše v době, kdy neustále roste cena těchto komodit. Podařilo se tak přispět životnímu prostředí ještě větší měrou než v roce 2011.

„Díky občanům České republiky ASEKOL sběrem a recyklací televizí, monitorů a drobného elektra v ČR jen za loňský rok uspořil například více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den,“ říká Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Zároveň se ušetřilo 885 milionů litrů vody, což odpovídá množství, které celé Česko vypije za 42 dní. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou.

Čísla vyplývají z environmentálního vyúčtování, které ASEKOL každoročně připravuje na základě tzv. LCA studie.

Pokud uznáte za vhodné využít konkrétní informace z Environmentálního vyúčtování pro podporu osvěty o zpětném odběru ve Vaší obci, Vašem městě, nabízíme Vám v elektronické podobě text a ilustrační schémata ke stažení.

Další podrobnosti jsou k dispozici v tiskové zprávě.

Přínos sběru a recyklace televizí, monitorů a drobného elektra pro životní prostředí v roce 2012 v ČR

 

TV + Monitory

Drobné elektro

Celkem

Množství sebraných kg za rok 2012

12 974 114

4 165 198

17 139 312

Úspora elektrická energie (MWh)

96 737

101 006

197 743

Úspora ropy (l)

1 873 706

7 175 803

9 049 509

Úspora primárních surovin (t)

6 361

1 874

8 235

Úspora vody (m3)

499 982

385 697

885 679

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)

94 672

79 972

174 644

Snížení produkce CO2 (t CO2 ekv.)

25 903

18 577

44 480