Příklady dobré praxe: Mateřská školka LOM

1. 11. 2018

Na počátku všeho stál vyhozený, nefunkční magnetofon, který mladá, temperamentní a nadšená paní učitelka v Mateřské školce v Lomu našla s dětmi při vycházce v lese. Následovala registrace do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, zpracovávání náročných úkolů, rozmísťování tzv. Elektrožroutů po okolí, vysbírání 100 starých telefonů za jeden nový pro kamaráda a pak rovnou cesta pro titul EKO-učitel roku!

„Zajímáte se o ekologii, umíte pro ni nadchnout své žáky?“ – Nevinná motivační věta, která stála na počátku cesty za velikým vítězstvím. Všimla si jí mladá, nadšená a temperamentní učitelka Tamara Hubková, DiS z MŠ v Lomu, když v rámci environmentálního vzdělávaní brouzdala na webu osvětového projektu „Recyklohraní“, do kterého se v letošním školním roce ZŠ i MŠ zapojila. Nezbytnost ekologické osvěty a výchovy dětí nejmladšího věku, který není paní učitelce Tamaře rozhodně lhostejný, a hlavně příslib podpory a pomoci od všech kolegyň z MŠ nakonec rozhodl pro přihlášení se do soutěže, jejíž realizace a splnění náročných podmínek předpokládalo zatnout zuby a pustit se s pořádnou vervou do realizace mnoha projektů a aktivit s nasazením, které mnohonásobně překračuje rámec běžného environmentálního vzdělávání v MŠ.

Jak to všechno začalo, jak podařilo nadchnout pro rozsáhlý projekt děti, rodiče, obyvatele města? A čím to, že v konkurenci mnoha desítek mateřských, základních a středních škol z celé ČR nakonec zvítězili? „Na počátku všeho stál vyhozený, nefunkční magnetofon v lese, který jsme s dětmi při vycházce objevili. Naše následné vysvětlování rozpoutalo doslova lavinu otázek. Děti se ptaly, ony se zajímaly a nás napadlo, že odbýt je několika uvědomělými větami je málo, že tohle rozhodně nestačí. A bylo to!“, říká paní učitelka Hubková.

Poté už věci nabraly rychlý spád – plánování projektů, formulace správných sloganů, spousta tvůrčí práce při výrobě a kopírování plakátů, letáčků, zpravodajská a administrativní činnost, výroba kontejnerů „Elektrožroutů“ a jejich rozmísťování v místních obchodech, na městském úřadu, oslovení složek našeho města, spolupráce se sběrným dvorem, drobnými podnikateli, osvěta a roznášení informačních letáčků, spousty naučných tematických vycházek, lekcí, výukových hodin, kolektivních ekologických prací na konkrétní témata, oslovení a motivace dětí a jejich rodičů i prarodičů a mnoho dalšího, to vše a mnohem více v sobě nesla výzva „Ekoučitel roku 2017/18.

Mezi projekty byl i sběr mobilních telefonů v charitativním projektu Věnuj mobil, který organizuje kolektivní systém na sběr elektrozařízení ASEKOL. Za sto vysbíraných telefonů darovali děti z mateřské školky jeden nový telefon, jak oni říkají, „kamarádovi“.

Byl to onen dětský potenciál přirozené zvídavosti a nadšení, který dal první impuls ke zrodu myšlenky, která nás s dětmi k projektu „Recyklohraní“ a později k výzvě „Ekoučitel roku 2017/2018“ přivedla, ale jejich realizace i následné vítězství paní učitelky Tamary v obrovské konkurenci podobně nadšených ekoučitelů by nebylo možné bez potenciálu, který paní učitelka i celý tým MŠ Lom bezesporu má, ale také bez týmové spolupráce a vstřícnosti všech, kdo se na realizaci podíleli.