Pomoc Ukrajině

1. 3. 2022

Válka na Ukrajině není lhostejná ani naší společnosti. Na pomoc Ukrajině v jejím boji za svobodu jsme se proto rozhodli poskytnout finanční podporu ve výši 300 000 Kč prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Tato částka by měla být určena k zajištění zdravotních a humanitárních potřeb. Dále také poskytneme podporu všem našim ukrajinským spolupracovníkům.

Současně byla vytvořena sbírka pro všechny zaměstnance, kteří by se chtěli osobně zapojit. Příspěvky zaměstnanců společnost ASEKOL zdvojnásobí a rovněž předá organizaci Člověk v tísni.