Mezinárodní den elektroodpadu slavíme expozicí na Signal Festivalu!

14. 10. 2023

Dnes si díky Mezinárodnímu dni elektroodpadu opět připomínáme důležitost třídění, sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů a naši odpovědnost za životní prostředí. 🌿 Elektroodpad tvoří jednu z nejrychleji rostoucích kategorií odpadu na světě a za pomoci správné recyklace a udržitelných technologií můžeme negativní dopady na naši planetu výrazně snižovat. 🌏♻️

Pojďte s námi tento významný den spojený s udržitelností a odpovědným nakládáním s elektroodpadem oslavit na 🌠Signal Festival!🌟 ASEKOL je partnerem umělecké instalace Axis Mundi, která je součástí Signal festivalu 💫 a představuje materializovanou úvahu o provázanosti energetických zdrojů. Expozice symbolicky propojuje několik sfér světa – podsvětí, zem, nebesa, přičemž soustava krystalů je vytvořena z recyklovaných materiálů! Jedná se konkrétně např. o plastové a kovové frakce, které jsou výstupem z recyklačního procesu vysloužilých elektrospotřebičů.

Environmentální udržitelnost není pouze teoretickým či uměleckým tématem této instalace. Skrze recyklované materiály naznačuje autorka Dagmar Šubrtová cesty možného udržení ekosystému života jako protiváhu technologicko-informační dystopie.

Umělecká expozice je k vidění na Staroměstském náměstí v Praze až do neděle 15.10., vždy večer od 19 do 24 hodin. Přijďte se podívat! Více informací najdete zde.