Environmentální vyúčtování – ASEKOL, lídr v oblasti zpětného odběru elektrozařízení významně přispívá k udržitelnosti!

23. 2. 2024

Společnost ASEKOL si zakládá na dlouhodobém závazku k životnímu prostředí a k udržitelnosti. Již více než 19 let zodpovědně předává k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče a tím chrání přírodu a naše životní prostředí! Za rok 2023 se nám podařilo předat k recyklaci jen těžko uvěřitelných 61,8 tun vysloužilých elektrospotřebičů a tím překonat kvótu sběru stanovenou na 65 %. Odpovědnost a úsilí vůči životnímu prostředí a aktivní přístup v rámci zpětného odběru mají měřitelný dopad na udržitelnost a svědčí o tom výsledky environmentálního vyúčtování.

ASEKOL pečlivě sleduje a hodnotí každý krok svého provozu s cílem minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a přispívat k udržitelnému rozvoji. V rámci tohoto závazku pravidelně provádíme environmentální vyúčtování, které poskytuje transparentní pohled na naše úsilí v oblasti zpětného odběru a zajištění recyklace vysloužilých elektrozařízení. Úspory na životním prostředí lze transparentně prezentovat díky tzv. LCA analýze – Studii životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment). Na základě LCA analýzy, kterou si společnost ASEKOL nechává pravidelně vypracovávat, můžeme přesně vyčíslit úspory elektrické energie nebo primárních surovin, vody, ropy, které bylo dosaženo díky zpětnému odběru a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů. LCA analýzou lze zároveň vyjádřit např. snížení acidifikačního potenciálu a snížení emisí skleníkových plynů, což přispívá k ochraně ovzduší a klimatu.

Environmentální vyúčtování za rok 2023 nám poskytuje jasný přehled o našem přínosu pro životní prostředí. Díky zpětnému odběru a recyklaci více než 61,8 tisíc tun elektroodpadu bylo dosaženo konkrétně těchto úspor:

Elektrická Energie: Díky zpětnému odběru a recyklaci jsme uspořili 267 751 MWh elektrické energie

Primární Suroviny: Opětovným použitím materiálů nemuselo být vytěženo 44 860 t primárních surovin

Voda: Zpracováním elektroodpadu jsme ušetřili 2 825 892 m3 vody.

SO2 ekv. = snížení okyselování prostředí4 044 t

Ropa: Recyklací jsme předešli spotřebě 23 000 634 l ropy

CO2 ekv. = snížení produkce skleníkových plynů o 243 336 t.

“Věříme, že sdílení těchto informací s veřejností je klíčové pro budování důvěry, podpory a motivace našich klientů a partnerů. V průběhu března proběhne rozesílka Certifikátů environmentálního vyúčtování a všichni naši partneři se tak budou moci sami přesvědčit o tom, že jejich úsilí v oblasti zpětného odběru má konkrétní pozitivní přínosy pro naše životní prostředí a významný podíl na cirkulární ekonomice. Certifikáty environmentálního vyúčtování jsou důkazem transparentnosti a poskytují přesný výpočet přínosu konkrétní obce/společnosti/firmy na životní prostředí.”, uvádí Daniel Šafář, obchodní ředitel kolektivního systému ASEKOL.

Rádi bychom tímto poděkovali všem klientům, partnerům a zaměstnancům za důvěru a spolupráci při zpětném odběru. Rovněž děkujeme také všem občanům, kteří poctivě třídí elektroodpad. Výsledky environmentálního vyúčtování nás motivují k dalšímu zdokonalování a k posilování našeho závazku k udržitelnosti. Váš ASEKOL