Díky charitativní akci Kabát za mobil jsme mohli být u předání darů do nemocnic

18. 6. 2014

Ve spolupráci s partnery charitativního projektu Kabát za mobil, nadačním fondem Kapka naděje a společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. pokračujeme v předávání darů do dětských oddělení nemocnic.

Výtěžek z charitativního koncertu v hodnotě 1 000 000,- Kč předala společnost Samsung zakladatelce a prezidentce NF Kapka naděje, Vendule Svobodové, již na místě. Společnost ASEKOL věnovala mobilní telefony v hodnotě 149 500,- Kč dětským hematologickým pacientům.

Finanční dar z tohoto projektu byl rozdělen stejným dílem do FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Motol, FN Ostrava, FN Ústí nad Labem, FN Olomouc a Uherskohradišťské nemocnice. K poměrné částce darovala NF Kapka naděje ještě do každé nemocnice 100 000,- Kč. Na základě konkrétních požadavků nemocnic a jednotlivých oddělení byli zakoupeny potřebné přístroje. U několika předání mohli být přítomni zástupci všech partnerů, ředitelka nadace Elen Švarcová, David Mrzena- ředitel úseku péče o zákazníky ze společnosti Samsung, Karel Krejsa- ředitel obchodního a marketingového oddělení ASEKOL a samozřejmě sama zakladatelka a prezidentka nadace- Vendula Svobodová. Předané přístroje měli rozličná použití. Tak například do FN Motol byl zakoupen přístroj, který očišťuje krev pacientům s autoimunitním onemocněním a těm kteří opakovaně podstoupili transplantaci ledvin. FN Plzeň zase bylo darováno speciální lůžko s antidekubitní matrací pro péči o dlouhodobě nemocné, kde jsou dekubity častou komplikací. A Dětské klinice ve FN Hradec Králové byl předán přístroj na měření okysličenosti krve, kojenecké váhy, čistička vzduch. Zároveň byla vybavena herna pro hospitalizované děti.

Velký dík patří nejen všem partnerům, kteří se na projektu podíleli, NF Kapka naděje a společnosti Samsung, ale samozřejmě také všem, kteří se koncertu zúčastnili.