ASEKOL za rok 2023 sesbíral rekordních 61,8 tisíc tun elektroodpadu!

22. 1. 2024

Kolektivní systém ASEKOL za rok 2023 sesbíral rekordních 61,8 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tímto výsledkem splnil nejen celkovou kvótu sběru ve výši 65 % stanovenou zákonem, ale opět překročil i dílčí sběrové kvóty. Co se týče jednotlivých sběrových kategorií, podařilo se dosáhnout těchto výsledků:

-skupina 1 – zařízení pro tepelnou výměnu – 68,8 %

-skupina 2 – TV a monitory – 72,7 %

-skupina 3 – světelné zdroje – 68,0 %

Společnost ASEKOL těmito výsledky již více než 18 let potvrzuje své závazky k odpovědnému nakládání s elektroodpadem a nadále tak posiluje svou pozici v oblasti sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Dlouhodobě přináší inovace a hledá nové způsoby efektivního sběru a recyklace. Cílem je nejen plnění povinností stanovených legislativou, ale hledání nových způsobů vedoucích k trvalé udržitelnosti. V roce 2023 to bylo například spuštění nové mobilní aplikace na mobilní svozy pro občany vybraných lokalit. Na základě zpětné vazby obyvatel bude ASEKOL v této aktivitě pokračovat i v dalších letech.

Společnost ASEKOL se jako lídr v oblasti elektroodpadu svou činností významně podílí na ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů. Úsporu na životním prostředí je možné vyjádřit environmentálním vyúčtováním na základě LCA analýzy. Díky recyklaci více než 61,8 tisíc tun elektroodpadu bylo dosaženo úspory více než 243 000 tun CO2. V případě přepočtu na primární suroviny díky recyklaci nemuselo být vytěženo 44,8 tisíc tun primárních surovin.

 „Díky odpovědnému přístupu občanů ke třídění odpadu, husté sběrné síti a ekologické recyklaci minimalizujeme zátěž na životní prostředí a podporujeme cirkulární ekonomiku. Dosažené rekordní výsledky za uplynulý rok to jen potvrzují. Naše strategie nespočívá pouze ve splnění zákonných požadavků, ale v neustálém rozšiřování našich služeb, spoluprací jen s certifikovanými zpracovateli a podpoře osob se zdravotním postižením prostřednictvím chráněných dílen. Děkujeme našim klientům za dlouhodobou důvěru, partnerům a zaměstnancům za jejich úsilí. V neposlední řadě poděkování patří všem občanům, kteří poctivě třídí odpad.“ dodává Daniel Šafář, obchodní a marketingový ředitel společnosti ASEKOL.