ASEKOL spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

ASEKOL spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

15. 10. 2013

Postupně budou z odpadních elektrozařízení získány vzorky s obsahem REE (prvky vzácných zemin) . Následně se chemicko-analytickým zpracováním zjistí obsah REE a dalších prvků. Výsledky projektu budou známé v dubnu 2014.