ASEKOL SK získala licenci na provozování kolektivního systému

13. 5. 2016

Společnost ASEKOL SK získala na základě §89, ods. 1, písm. b zákona č. 79/2015 o odpadech, autorizaci Ministerstva životního prostředí. Získala tak licenci na provozování kolektivního systému. Naše slovenská sestra ASEKOL SK bude pro výrobce zabezpečovat plnění legislativních povinností, kterými jsou zabezpečení zpětného odběru elektrozařízení a recyklace elektroodpadů. Pro spotřebitele i klienty na Slovensku to znamená další významné rozšiřování sběrné sítě pro sběr elektroodpadu.

„Pro udělení autorizace jsme museli splnit mnoho přísných podmínek – zabezpečit komplexní  systém nakládání s elektroodpadem včetně dostatečné kapacity naší vlastní sběrné sítě. Jsme hrdí, že jsme získali autorizaci mezi prvními, ” říká Ronald Blaho, jednatel ASEKOL SK. 

Společnost ASEKOL SK v roce 2015 na Slovensku vysbírala téměř 5 mil. kg elektroodpadu a 100 tisíc kg baterií. A to prostřednictvím smluv uzavřených se svozovými společnostmi a zpracovateli, ale také díky vlastní sběrné síti 70 e-domků, 10 E-center a 800 E-boxů umístěných v prodejnách s elektrospotřebiči, obcích a 1 400 kontejnerům umístěných na školách.