ASEKOL se účastnil akce MIKROKLIMA na Praze 9

1. 6. 2018

Městská část Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy připravil již 12. ročník ekologicko-dopravně výchovné akce s názvem MIKROKLIMA 2018. Pojmem „mikroklima“ je myšleno prostředí, v němž bezprostředně žijeme, co se nás přímo dotýká a ovlivňuje kvalitu našeho života. Na této myšlence je založen celý projekt, který vytváří protiváhu a doplňuje klasickou výuku školních dětí a mládeže.

Mikroklima  je otevřený, osvětově vzdělávací projekt. Svým charakterem vybočuje z běžného rámce ekologické osvěty. Nabízí ekologické informace přátelským, hravým a neformálním způsobem. Mikroklima nabízí aktuální environmentální témata svázaná s lokalitou Prahy 9. ASEKOL prezentoval problematiku třídění elektrozařízení a zároveň přítomnost červených kontejnerů na území celé Prahy.