ASEKOL na veletrzích HP Tronic

ASEKOL na veletrzích HP Tronic

12. 6. 2012

Účast na veletrzích vnímá ASEKOL  jako součást své prezentace, která zároveň prohlubuje intenzivnější spolupráci s posledními prodejci distribuční sítě HP Tronic. Hlavním úkolem naší společnosti bylo získat informace o spokojenosti prodejců s fungováním zpětného odběru a možnostech dalšího zlepšení.