ASEKOL na veletrhu FAST DAY v Letňanech – Inovace a udržitelnost pro budoucnost!

4. 10. 2023

Společnost ASEKOL se s radostí účastní veletrhu spotřební elektroniky FAST DAY, který se koná 4. října 2023 v Letňanech.
Tento veletrh je významnou platformou pro prezentaci inovativních produktů a současně nabízí příležitost k diskuzi o udržitelnosti a odpovědném nakládání s elektroodpadem. ASEKOL se aktivně zapojuje do této diskuse a je k dispozici pro konzultace všem návštěvníkům veletrhu.

Společnost ASEKOL má na veletrhu FAST DAY svůj vlastní stánek, kde představí svou práci a iniciativy v oblasti správného nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči. Návštěvníci veletrhu získají informace o tom, jak správně třídit elektrospotřebiče a baterie, jak probíhá recyklační proces a jaký význam má tato činnost pro naše životního prostředí.


“Šíření osvěty v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu je pro nás prioritou a děkujeme za možnost prezentovat naše úsilí na této prestižní události”, uvádí Daniel Šafář, Obchodní a marketingový ředitel kolektivního systému ASEKOL.