ASEKOL a CANON CZ slaví úspěch EKO TÝDNE: Zaměstnanci CANON sbírali vysloužilé elektrospotřebiče a šetřili tak životní prostředí

10. 11. 2023

Praha – na podzim se již tradičně konal ve společnosti CANON EKO TÝDEN, jehož cílem byla snaha o ochranu životního prostředí a šíření osvěty o odpovědném nakládání s elektroodpadem. Tato iniciativa byla realizována v rámci dlouhodobé spolupráce s kolektivním systémem ASEKOL.

CANON je odpovědnou firmou, která se neustále zasazuje o absolutní minimalizaci negativního vlivu elektroodpadu na životní prostředí, tím dlouhodobě podporuje udržitelný rozvoj a významně se podílí na cirkulární ekonomice.  V rámci EKO TÝDNE společnost CANON a její zaměstnanci zapojili své úsilí a energii do sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Společně tak třídili, sbírali vysloužilé elektrospotřebiče a vyplňovali edukační kvízy zaměřené na správné třídění a recyklaci elektroodpadu. Na závěr EKO TÝDNE se konalo slavnostní vyhlášení a ocenění zaměstnanců společnosti CANON za jejich vynikající úsilí. Během této události byl také společnosti CANON předán šek na podporu osvětové činnosti v oblasti třídění recyklace elektroodpadu v hodnotě 10 000 Kč. Šek za kolektivní systém ASEKOL předal Daniel Šafář, ředitel obchodu a marketingu, který zároveň dodal: “Spolupráce s naším dlouhodobým klientem, společností CANON během EKO TÝDNE byla inspirující a úspěšná. Těšíme se na budoucí projekty, které budeme realizovat společně s cílem podporovat udržitelnost a minimalizaci negativních dopadů elektroodpadu.”

A jaké byly výstupy EKO TÝDNE? Tyto výsledky rozhodně stojí za to! Firma CANON a její zaměstnanci společnými silami sesbírali 2 601 tun elektroodpadu, který putoval do zpracovatelského závodu k ekologické recyklaci! Ekologickým zpracováním takového množství elektroodpadu se v současné době daří dosáhnout obrovských úspor na životním prostředí. Konkrétně při přepočtu např. na úsporu vody se jedná o více než 200 m3 vody. Alternativně při přepočtu výše zmíněného množství sesbíraného elektroodpadu na CO2 nemuselo vzniknout 12 000 tun CO2 nebo přepočtem na primární suroviny by se jednalo o téměř 2 tuny primárních surovin, které by nemusely být vytěženy.

Michal Petro, zástupce společnosti CANON, závěrem uvedl: ” Správné nakládání s elektroodpadem, které vede k udržitelnosti a ochraně životního prostředí je pro nás absolutní prioritou. Jsme hrdí na naše zaměstnance a děkujeme jim za jejich angažovanost a odhodlání v rámci EKO TÝDNE.“